Forskning og viden

Sprogpakken

Sprogpakken giver metoder og redskaber til jeres arbejde med at stimulere børnenes sproglige udvikling.

En række film viser jer, hvordan I kan anvende "Sprogpakken" i praksis, og hvordan I kan samarbejde med forældrene om sproglig stimulering af deres børn.

Sprogpakken logo
© Socialstyrelsen

Sprogpakken er baseret på forskningsbaseret viden om børns sprog og sproglige udvikling.

Forskning peger på, at samspillet og dialogen mellem de voksne og barnet spiller en afgørende rolle, når barnet skal tilegne sig sproget. De sprogindsatser, der er mest effektive i forhold til at udvikle og understøtte barnets sprog, handler om, hvordan den voksne stiller sig til rådighed som sprogmodel og samtidig bruger sproget til at støtte barnets sproglige udvikling.

Pædagogisk personale har to vigtige opmærksomhedspunkter:

  • hvordan de selv agerer som sproglige rollemodeller
  • hvordan de i kraft af sproglige handlinger kan støtte og udfordre barnets sprog.

Sprogpakken er udarbejdet af Socialstyrelsen i forbindelse med et efteruddannelsesforløb i 2011-2012. Målet med efteruddannelsesforløbet var at opkvalificere pædagogisk personales og kommunale nøglepersoners arbejde med børns sprogudvikling, især børn med et ikke-alderssvarende sprog.

Siden 2012 er der kommet ny forskning til, som giver nye perspektiver på børns sproglige udvikling – denne forskning findes andetsteds på EMU Dagtilbud. Området Sprogvurdering er på baggrund af nyere forskning udgået fra Sprogpakken.

De øvrige områder i Sprogpakken kan stadig anvendes i dag, da de dels er i tråd med nyere forskning, dels harmonerer med læreplanstemaet Kommunikation og sprog. Kapitlerne foreligger i oprindelig version.

Dagtilbud - Elementer i Sprogpakken

Elementer i Sprogpakken

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.