Forskning og viden

Styrk sproget

Alle børn skal have mulighed for at udvikle et godt sprog. I denne guide kan I finde viden om og inspiration til, hvordan I kan løfte den sproglige udvikling for særligt de tosprogede børn.

Pige på gynge med store legoklodser
© Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

For børn, der ikke har dansk som modersmål, kan det danske sprog udgøre en særlig udfordring. Måske hører barnet ikke tilstrækkeligt dansk i løbet af en dag, og måske har barnet ikke nok muligheder for selv at øve sig på at tale det danske sprog.

Derfor er det afgørende, at I i jeres dagtilbud skaber gode rammer for at lytte, tale og lege med sproget.

Det er vigtigt at arbejde med tydelige mål og med en systematik, som pædagogisk personale, ledelsen og familierne kan genkende. Hermed kan dagtilbud og familie i fællesskab styrke børnenes sprog.

 

Tre vigtige indsatser

Især tre indsatser er i guiden fremhævet som effektive, når I skal arbejde med at understøtte tosprogede børn i at lære dansk:

  • dialogisk læsning, hvor den voksne og barnet taler sammen om det, de læser
  • understøttende sprogstrategier, som den voksne bruger i kommunikationen med barnet i alle situationer i hverdagen
  • tematisk sprogarbejde, hvor den voksne strukturerer sprogarbejdet målrettet.

I kan finde inspiration og viden om netop disse tre områder i materialet Sprogpakken.

Styrk sproget kan I finde praksisnær viden inden for flere indsatsområder:

  • sprog og faglighed
  • ledelse og organisering
  • forældresamarbejde
  • trivsel og alsidig udvikling
  • overgang til fritidstilbud og skole

I kan også få hjælp til jeres proces med at styrke tosprogede børns sproglige udvikling gennem den forandringsmodel, I finder i materialet.

Styrk sproget er udgivet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2013. Materialet er siden udkommet i flere udgaver, senest 3. udgave i 2015, som er den udgave, I finder her.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.