Forskning og viden

Vi Lærer Sammen (VLS+) i børnehaven

Rapport fra TrygFondens Børneforskningscenter viser, at indsatsen ”Vi Lærer Sammen i børnehaven” (VLS+) har god effekt på børnehavebørns sprog, især når børnene arbejder med sproglige aktiviteter i små grupper.

Formål

VLS+ er en videreudvikling og tilpasning af Vi Lærer Sammen (VLS) i vuggestue og dagpleje, så indsatsen også kan anvendes til børnehavebørn. Indsatsen giver det pædagogiske personale rammer, viden og redskaber til at arbejde systematisk med at styrke læringsmiljøet i forhold til børnenes sproglige, matematiske og kognitive udvikling

I denne aldersgruppe er der blandt andet tilføjet læringsmål inden for områderne opmærksomhed på lyd og skrift.

Indsatsen blev afprøvet i af 88 dagtilbud i 9 kommuner.

 

Indsatsens resultater

Effekterne af Vi Lærer Sammen (VLS+) i børnehaven blev undersøgt ved at sammenligne børnenes udvikling inden for ordforråd, rim og opmærksomhed på skrift med en sammenlignelig børnegruppe, der var kontrolgruppe i et tidligere projekt. Effekten for de øvrige læringsområder kunne ikke undersøges, da de ikke blev målt i begge projekter.

Børnehavebørnene, som arbejdede med Vi Lærer Sammen (VLS+), fik sammenlignet med en kontrolgruppe 68 pct. ekstra læring i forhold til ordforråd, 138 pct. ekstra læring i forhold til skriftlig opmærksomhed og 45 pct. ekstra læring i forhold til sprog.

Jo flere VLS-aktiviteter børnene deltager i, jo mere udvikler de sig.

Det har tre gange så stor effekt på børnenes sprog, når de arbejder med sproglige VLS-aktiviteter i små grupper, som når de arbejder med sproglige VLS-aktiviteter i store grupper.

Læs mere på TrygFondens Børneforskningscenters side om indsatsen og muligheden for at indgå i partnerskab om Vi Lærer Sammen: Vi Lærer Sammen (VLS) (au.dk)

Bag om folderen

Folderen Hovedresultater fra forskningsprojektet VLS+ er udarbejdet af Dorthe Bleses, Martin Moos og Lone Amdi Boisen.

Indsatsen blev afprøvet i perioden 1. oktober 2018 – 1. april 2019 i Herning, Horsens, Kerteminde, Morsø, Odder, Odense, Sorø, Thisted og Holstebro kommuner.

Projektet VLS+ blev gennemført i samarbejde mellem TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet, Rambøll Management Consulting og VIA University College.

Læs mere om Vi Lærer Sammen (VLS) i vuggestuen og dagplejen her på emu.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.