Forskning og viden

Vi Lærer Sammen (VLS) i vuggestuen og dagplejen

Trygfondens Børneforskeningscenter afprøvede i 2016-2018 indsatsen ”Vi Lærer Sammen (VLS) i vuggestuen og dagplejen”. Indsatsen viste positiv effekt på børnenes ordforråd og talforståelse.

Formål med indsatsen

Vi Lærer Sammen hed oprindeligt ”Vi lærer Sprog i vuggestuen og dagplejen”.

Med udgangspunkt i erfaringer fra studierne Leg og læring i vuggestuenSPELL og Fart på sproget var målet med Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen at tilpasse og afprøve Leg og læring i vuggestuen. Fokus i det nye projekt var på, hvordan indsatsen kunne implementeres bedre i dagtilbuddene.

Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen undersøgte derfor effekten af en temabaseret 20 ugers basisindsats med fokus på understøttelse af børns sprog, matematiske forståelse og funktioner i læse- og legeaktiviteter, i daglige rutiner og i såvel små og store grupper som individuelt.

Find rapporten på childresearch.au.dk

 

Indsatsens resultater

Det pædagogiske personale understøttede særligt børnenes sprog gennem samtaler med børnene i forbindelse med aktiviteter, leg, rutiner og omsorgssituationer.

Personalet anvendte desuden strategier, der inddrog børnene aktivt i samtaler, stilladserede deres sprogudvikling og gjorde det muligt at tilpasse samtalen til det enkelte barns behov.

Børnene tilegnede sig i vidt omfang de ord, der blev arbejdet specifikt med i indsatsen. Samtidig havde indsatsen en afsmittende effekt på børnenes generelle ordforråd, fordi de undervejs blev bedre til at tilegne sig nye ord.

De børn, der deltog i basisindsatsen, viste sig at opnå mellem 9 og 44 % ekstra læring inden for receptivt og produktivt ordforråd, abstrakt ordforråd og talforståelse sammenlignet med børnene i kontrolgruppen.

Læs mere på TrygFondens Børneforskningscenters side om indsatsen og muligheden for at indgå i partnerskab om Vi Lærer Sammen: Vi Lærer Sammen (VLS) (au.dk)

Bag om rapporten

Rapporten Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen er udarbejdet af Dorthe Bleses, Anders Højen, Peter Jensen, Anne Bloksgaard Rathe, Lone Amdi Boisen, Hanne Nielsen og Christine Hovmark Jensen for Børne- og Socialministeriet, 2019.

Projektet Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen blev finansieret af Børne- og Socialministeriet og gennemført i perioden 2016-2018. Egedal, Gentofte, Gladsaxe, Halsnæs, Horsens, Ikast-Brande, Morsø, Randers, Skive, Sorø, Tårnby, Vesthimmerlands og Aabenraa Kommune deltog i udvikling og afprøvning.

Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet og Rambøll Management Consulting.

Vi Lærer Sammen er videreudviklet og tilpasset børn i børnehaven. Du kan her læse mere om Vi Lærer Sammen (VLS) i børnehaven.

Du kan læse mere om de forskellige indsatser, der dannede udgangspunkt for Vi Lærer Sammen (VLS) i vuggestuen og dagplejen her:

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.