Redskab

Børns seksualitet

Der sættes fokus på det pædagogiske personales arbejde med børns seksualitet, sanselighed og krop i dette materiale fra Sex og Samfund.

© Sex & samfund

At udforske seksualitet, sanselighed og krop er vigtigt og grundlæggende for barnets udvikling og trivsel. Det pædagogiske personale efterspørger nyeste viden og konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde professionelt og fagligt med emnerne, og hvordan de kan tale med forældrene om barnets nysgerrighed og lege.

Sex & Samfund har udviklet et materiale, der kan styrke det pædagogiske arbejde med seksualitet, sanselighed, grænser, køn og krop i dagtilbud.

 

Materialet består af

- En kort introduktion til seksualitet i barndommen, og hvordan I kan arbejde med det som pædagogisk personale

- Et faghæfte om seksualitet i barndommen med eksempler og tips til praksis 

- Anbefalinger til højtlæsningsbøger og faglitteratur

- Sex & Samfunds podcast om seksualitet i barndommen

 

I kan finde materialet på Sex & samfunds side om børns seksualitet. Her kan I også booke kurser til pædagogisk personale og til forældremøder.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.