Forskning og viden

Forældresamarbejde om børneperspektiver i læringsmiljøet

Systematisk involvering af børneperspektiver som feedback rummer et stort potentiale for udvikling af et godt læringsmiljø.

Dette inspirations- og refleksionsmateriale fokuserer på, hvordan I kan styrke involveringen af børneperspektiver gennem forældresamarbejdet.

Pædagog leger med små børn i sandet ved legehus
© KL og BUPL

Forældre og pæda­gogisk personale kan hver især bidrage med indsigt i, hvordan barnet oplever det pædagogiske læringsmiljø, det er en del af. Det er derfor vigtigt, at forældre og pædagogisk personale samarbejder om at være nysgerrige på barnets perspektiver og om at blive klogere på de erfaringer, barnet gør sig i det pædagogiske læringsmiljø.

Målet med materialet er at skabe øget fokus på involveringen af børneperspektiver, så pædagogisk personale kan skabe de bedste betingelser for et godt børneliv i det pædagogiske læringsmiljø.

 

Materialets indhold

  • Analytiske perspektiver (tre dimensioner af forældresamarbejdet, som har betydning for, hvad forældre og dagtilbud kan lære af børns perspektiver)
  • Redskab (til kortlægning af eksisterende forældresamarbejde)
  • Inspiration fra praksis

Find materialet på eva.dk

Bag om materialet

Forældresamarbejde om børneperspektiver i læringsmiljøet' er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for BUPL og KL, 2017.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.