Forskning og viden

Forskningsinspireret pædagogisk praksis

Hvis I som ledelse ønsker at fremme en forsknings- og vidensinspireret pædagogisk praksis i jeres dagtilbud, kan I finde inspiration i dette materiale.

Pædagog med barn der holder en lyserød bold
© Danmarks Evalueringsinstitut

Forskning peger på, at det højner kvaliteten af det pædagogiske arbejde, når pædagogisk personale evner at omsætte faglig viden til praksis.

I materialet kan I læse om, hvordan tre dagtilbud arbejder med at bringe forskning og anden faglig viden i spil i deres pædagogiske praksis, og om, hvad der understøtter dette arbejde. Anden faglig viden er fx evalueringer, undersøgelser og fagbøger.

Erfaringerne fra de tre dagtilbud viser, at det er vigtigt at have fokus på tre områder:

  • at skabe adgang til viden
  • at bringe viden i spil
  • at skabe gode betingelser for arbejdet med viden.

I kan læse mere om de tre områder i materialet, hvor I også kan finde en række refleksionsspørgsmål, som kan medvirke til at igangsætte en forskningsinspireret pædagogisk praksis i jeres dagtilbud.

Find materialet på eva.dk

Bag om materialet

'Forskningsinspireret pædagogisk praksis' er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut, 2016.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.