Forskning og viden

Udvikling af sprog og læsning hos børn af forældre på overførselsindkomst

Formålet med rapporten er at udvikle vidensgrundlaget om gruppen af børn af overførselsindkomstmodtagere.

Rapporten giver ny viden om, hvad der har betydning for en god sprogudvikling frem til skolestart og har et særligt fokus på børn af forældre på overførselsindkomst. Rapporten er også med til at identificere nogle af de mekanismer, som kan forklare sammenhængen mellem forældres socioøkonomi-ske baggrund og deres børns sprogudvikling.

Resultaterne i rapporten er med til at understrege værdien af tidlige indsatser både i hjemmet og i dagtilbuddet med fokus på sproget – særligt med fokus på børn, der er udsatte på én eller flere måder.

Udvalgte hovedpointer

Undersøgelsen viser blandt andet:

  • Børns sprogkompetencer før skolestart har betydning for, hvor godt børnene lærer at læse, når de senere starter i skole. Og de mest udsatte børn – målt på overførselsindkomst i familien – har før skolestart svagere sprogkompetencer sammenlignet med andre børn. Udsatte børn med svage sprogkompetencer inden skolestart opnår derfor ikke samme læsefærdigheder i starten af deres skoletid sammenlignet med andre børn.
  • Det er i høj grad, hvad forældrene gør med børnene, og ikke om forældrene fx modtager overførselsindkomst, som har betydning for børnenes sproglige udvikling. Børn af forældre på overførselsindkomst, som har fået en stærk sprogudvikling frem til skolestart, er nemlig tæt på at have lige så gode læsekompetencer i starten af deres skoletid som børn af selvforsørgende forældre.
  • Der er en tendens til, at forældre på overførselsindkomst understøtter deres børns sproglige udvikling mindre end børn af selvforsørgende forældre. Eksempler på dette er at forældrene på overførselsindkomst taler mindre med deres børn og bruger færre forskellige måder at stille spørgsmål på. 

Faktaoplysninger

Rapporten bygger på analyser af registerdata med resultater fra tre eksisterende danske sprogindsatser på før-skoleområdet (SPELL, Fart på Sproget og READ 1.0). Derudover er der i forbindelse med undersøgelsen indsamlet nye spørgeskemadata blandt forældre i Aarhus og Morsø Kommune om konkrete faktorer i familien. Blandt spørgeskemaundersøgelsens deltagere er der også gennemført observationer af interaktionen i forskellige situationer mellem forældre og deres børn.

Kreditering

Rapporten er udarbejdet af TrygFondens Børneforskningscenter for Børne- og Undervisningsministeriet og er publiceret i 2021.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.