Forskning og viden

Organisering af et godt læringsmiljø

Gode dagtilbud med pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet er afgørende for barnets udvikling, læring, trivsel og dannelse.

Dette materiale er en håndsrækning til arbejdet med at skabe et godt pædagogisk læringsmiljø med fokus på de strukturer, I som ledelse og personale har indflydelse på.

Børn og voksen på legepladsen
© Børne- og Socialministeriet

Materialet har fokus på fem temaer i arbejdet med god organisering:

  1. Organisering af pædagogiske aktiviteter
  2. Organisering af det pædagogiske personale
  3. Brug af fysiske rammer
  4. Dialog med forældre
  5. Samarbejde med det omkringliggende samfund

De fem temaer er en inspiration til refleksionen over det pædagogiske læringsmiljø i det enkelte dagtilbud. I kan læse mere om hvert af de fem temaer i inspirationsarkene nedenfor.

 

Materialets indhold

  • Film (introduktion til arbejdet)
  • Inspirationsark (ideer til organisering af pædagogiske læringsmiljøer inden for de fem temaer)
  • Procesark (analyse- og refleksionsredskab)

Materialet kan anvendes i sin helhed eller som enkeltdele.

Find materialet på eva.dk

 

Film

© Danmarks Evalueringsinstitut

Filmens varighed: 3,28 min.

Organisering af et godt læringsmiljø er udviklet af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Socialministeriet, 2016. Udarbejdelsen er sket i samarbejde med Udvalget for god organisering af læringsmiljøer.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.