Om førstehjælp: Hvis uheldet er ude

Her finder I tre informationsvideoer og en række inspirationsmaterialer, der kan bruges i arbejdet med førstehjælp lokalt i de enkelte dagtilbud.

Om materialet

Nederst på siden finder: 

  • Håndbog om førstehjælp
  • Dialogspil 
  • Vendespil 

Materialerne kan bruges på et P-møde.

Materialerne kan ikke erstatte et kursus i førstehjælp. De kan være afsæt for en vigtig lokal dialog, der også inddrager børn og giver dem viden om førstehjælp.

 

Informationsfilm med eksperter og praktikere

I tre film præsenterer en læge- og førstehjælpsekspert viden om førstehjælpens tre hovedpunkter.

I de tre film indgår interviews med henholdsvis en daglig leder, en dagplejer samt to pædagoger om deres erfaringer med førstehjælp.

Filmene kan ikke erstatte et førstehjælpskursus, men kan orientere om principper for førstehjælp til børn og understøtte og fastholde førstehjælpskompetencer hos jer, der har været på førstehjælpskurser.

Filmenes indhold er kvalitetssikret af Dansk Førstehjælpsråd.

Hvad I gør, hvis et barn får noget galt i halsen

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
SKAB SIKKERHED, GIV FØRSTEHJÆLP og TILKALD HJÆLP er førstehjælpens hovedpunkter. Lægen Claus fortæller.

 

Viden om, hvad I gør, hvis et barn mister bevidstheden (hjerte-lungeredning)

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
SKAB SIKKERHED, GIV FØRSTEHJÆLP og TILKALD HJÆLP er førstehjælpens hovedpunkter. Lægen Claus fortæller.

 

Hvordan I lægger et barn i stabilt sideleje samt hvad I gør, hvis et barn har indtaget noget, der er giftigt

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
SKAB SIKKERHED, GIV FØRSTEHJÆLP og TILKALD HJÆLP er førstehjælpens hovedpunkter. Lægen Claus fortæller.

Hent materialerne

Håndbogen har til formål, at præsentere grundprincipperne i førstehjælp i dagtilbud.

Postkortet husker dig på, at du løbende genopfrisker dit førstehjælpskursus.

Spillet kan skabe ramme for dialog om de aktuelle førstehjælpskompetencer, der er til stede i jeres dagtilbud. Spillet skaber mulighed for at I kan drøfte de udfordringer, der kan knytte sig til førstehjælp.

Spillet henvender sig til aldersgruppen 3 – 6 år. Med spillet kan I skabe en tryg og positiv ramme, hvori børn kan blive introduceret for begreber forbundet med førstehjælp.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.