Arrangementer

Virtuelle temamøder om vejen til den skriftlige pædagogiske læreplan - for dagtilbudsledere og forvaltningskonsulenter

Det igangværende arbejde med realisering af den styrkede pædagogiske læreplan kan være forsinket på grund af situationen med corona. 

Fristen for udarbejdelse af den styrkede pædagogiske læreplan er derfor udskudt til udgangen af 2020.

Praksiskonsulenterne fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer i efteråret til virtuelle temamøder om arbejdet med realisering af den styrkede pædagogiske læreplan.

 

Formål

Formålet med de virtuelle temamøder er at tilbyde deltagerne inspiration til det videre arbejde med at skriftliggøre læreplansarbejdet og udvikle den pædagogiske praksis. Vi lægger vægt på erfaringsudveksling på tværs af kommuner og dagtilbud.

 

Deltagere

Temamøderne er målrettet såvel dagtilbudsledere som de forvaltningskonsulenter, der understøtter det lokale arbejde med realisering af den styrkede pædagogiske læreplan. Ved at repræsentanter fra begge niveauer deltager sammen, får I mulighed for at bruge indholdet i jeres kommunale udviklingsarbejde.

Hvis I er mange deltagere fra samme kommune, opfordrer vi dog til, at I fordeler jer på forskellige temamøder for netop at få mest mulig inspiration med til jeres lokale proces.

 

Indhold

På temamøderne vil Praksiskonsulenterne indlede med et kort oplæg om:

  • Udvikling af en evaluerende pædagogisk praksis
  • Fra evalueringskultur til den skriftlige læreplan

Herefter lægges op til gensidig udveksling af erfaring og viden på tværs af dagtilbud og kommuner.

 

Hvornår?

Der tilbydes tre virtuelle temamøder med samme indhold på forskellige datoer:

  • Fredag den 11. september kl. 13.0014.30
  • Tirsdag den 15. september kl. 10.0011.30
  • Mandag den 21. september kl. 12.3014.00

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig på følgende links:

https://www.conferencemanager.dk/11september

https://www.conferencemanager.dk/15september

https://www.conferencemanager.dk/21september

Tilmeldingsfristen er den 1. september 2020. Du vil herefter modtage en invitation til Skype-møde.

Hvis du har spørgsmål forud for mødet, er du velkommen til at skrive til Inge-Line Olesen på inge-line.olesen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.