Netværket

Børn møder digitale teknologier allerede i dagtilbudsalderen, så børns digitale dannelsesrejse og digitale færdigheder starter også allerede her.

Derfor har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet startet et netværk for digitale teknologier i dagtilbud. Netværket er et led i at fremme børns indblik i og anvendelse af digitale teknologier med henblik på at styrke deres trivsel, læring, udvikling og dannelse, herunder digitale dannelse.

Netværket blev etableret i efteråret 2021.

 

Målgruppe

Målgruppen for netværket er dig, der er

  • ansat i dagtilbud
  • ansat i en understøttende funktion, hvor du enten arbejder med eller understøtter arbejdet med digitale teknologier i den pædagogiske praksis i samspil med børnene

Du kan for eksempel være pædagogisk personale, fagligt fyrtårn, dagtilbudsleder, områdeleder, pædagogisk konsulent, udviklingskonsulent - eller lignende.

 

Formål

Netværket har til formål at fremme børns indblik i og anvendelse af digitale teknologier. Det vil vi gøre ved at dele ny viden fra forskning, dele praksisviden og samarbejde på tværs af dagtilbud og kommuner om, hvordan I bruger digitale teknologier sammen med børnene i den pædagogiske praksis.

Netværket skal være et forum, hvor I som kommune eller dagtilbud får mulighed for at få ny viden, som I kan bruge i jeres egen praksis. I kan både dele ud af jeres egne erfaringer og få inspiration fra andre dagtilbud og kommuner, når de fortæller om deres arbejde med digitale teknologier.

I Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil vi også gerne bruge netværket til at få viden om, hvilken understøttelse I som dagtilbud og kommune har behov for i jeres arbejde med digitale teknologier.

Netværket mødes to gange årligt. Hvor, hvordan og hvornår fastlægger vi i samarbejde med netværkets deltagere. Nogle af netværksmøderne vil fx kunne afholdes som studieture eller ekskursioner. Deltagernes interesser og behov i forhold til at udvikle arbejdet med digitale teknologier for børn i dagtilbud vil være med til at bestemme temaer og indhold for netværksmøderne.

Det er gratis at deltage i netværket.

 

Netværksmøder i 2023

Torsdag den 23. marts 2023

Torsdag den 23. november 2023

Du vil finde tilmeldingslinket her på siden, når tilmeldingen til næste møde åbner:

Konferencer og møder

 

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til netværk for digitale teknologier i dagtilbud, er du velkommen til at kontakte Tine Eggert på tine.eggert@stukuvm.dk.