Redskab

Nye redskaber til den skriftlige evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

Børne- og Undervisningsministeriet har udviklet nye redskaber, herunder en skabelon til den skriftlige evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Skrivbar skabelon med spørgsmål til evaluering

Skabelonen indeholder en række spørgsmål, som har til formål at inspirere og under­støtte jeres skriftlige evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan. Spørgsmålene afspejler de lovmæssige krav til evalueringen. I kan desuden finde spørgsmål, som kan støtte jeres evalueringsproces samt jeres fremadrettede arbejde med løbende at revidere den skriftlige pædagogiske læreplan.

Skabelonen er i et webtilgængeliggjort Word-format, så I kan skrive og indsætte billeder direkte i den. Vær opmærksomme på, at I kun skal skrive der, hvor det er angivet i skabelonen, hvis webtilgængeligheden skal overholdes.

Hent Spørgsmål til evaluering skrivbar version (word)

 

Spørgsmål til evaluering

Spørgsmål til evaluering har samme indhold som Skrivbar skabelon med spørgsmål til evaluering. Dette dokument er i et webtilgængeligt PDF-format, som I ikke kan skrive i.

Hent Spørgsmål til evaluering (PDF)

 

Visuelt overblik

Visuelt overblik illustrerer evalueringsprocessen koblet med gode råd til ledere om evalueringskultur.

Hent Visuelt overblik

 

Frist for offentliggørelse

Fristen for udarbejdelse og offentliggørelse af såvel den pædagogiske læreplan som evalueringen af denne er den 1. juli 2021. Det er ikke et lovkrav, at I benytter denne skabelon til jeres skriftlige evaluering af den pædagogiske læreplan.

 

Kreditering

Skrivbar skabelon med spørgsmål til evaluering, PDF med spørgsmål til evaluering samt Visuelt overblik er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut og Børne- og Undervisningsministeriet, 2020.

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.