Regionale netværk

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet faciliterer regionale netværk om kommuners praksis for sprogvurdering og sprogstimulering i dagtilbud. Dette gøres som led i at understøtte kommunernes arbejde med og for børns sproglige udvikling.

Netværkene blev etableret i efteråret 2020. Indtil videre har vi midler til at fortsætte netværkene indtil udgangen af 2023. 

 

Målgruppe

Målgruppen for netværkene er forvaltningsforankrede konsulenter, der arbejder med at understøtte dagtilbuddenes praksis for sprogvurdering og sprogstimulering. Hver kommune kan som udgangspunkt deltage med to konsulenter.

 

Formål

Netværkene har til formål at give jer mulighed for at få ny viden, udveksle erfaringer og vidensdele om jeres lokale organisering af og praksis for sprogvurdering og sprogstimulering.

Læs nærmere om de regionale netværk i Kommissoriet for regionale netværk om kommuners praksis for sprogvurdering og sprogstimulering, som I finder øverst på siden.

Er jeres kommune ikke med i netværket?

Hvis I gerne vil deltage i netværket, kan I sende en mail til tina.lykke.pedersen@stukuvm.dk. Skriv navne, e-mailadresser, stillinger, arbejdssted i forvaltningen og kommune på den eller de deltagere, der skal deltage. I kan deltage med op til to personer per kommune.

 

Information om kommende møder

Næste netværksmødes afholdes som et samlet netværksmøde for alle kommuner i netværket.

Tid og sted: Mandag den 20. juni 2022, Odense Koncerthus Lokale K2, kl. 9.30-15.45

Tema: Børn med DLD – Development language disorder – i dagtilbud og skole.

Netværksmødet bliver holdt sammen med KL og STUK’s netværk for kommunale læsekonsulenter

 

Program

  • Orientering ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  • Oplæg v. Rikke Vang Christensen, lektor og ph.d. ved Københavns Universitet: Børn med DLD i dagtilbud og skole
  • Oplæg fra to kommuner: Vejle Kommune og Roskilde Kommune formidler om deres praksis og erfaringer i arbejdet med børn med DLD/sproglige vanskeligheder
  • Netværksaktiviteter på tværs af dagtilbud og skole og på tværs af kommuner

Du kan se det konkrete program ved tilmeldingslinket.

 

Tilmelding til netværksmødet

Hvis du er tilmeldt netværket, vil du modtage en mail med link til tilmeldingssystemet slut marts/start april.

 

Afholdte netværksmøder

4. møde
Tema: Data og kommunale erfaringer med arbejdet med data i forbindelse med sprogvurdering og sprogstimulering. Oplæg v. Skive Kommune og Område Nørrebro-Bispebjerg i Københavns Kommune.
Marts 2022.

3. møde
Tema: Valg og vurdering af måleredskaber i dagtilbud – herunder sprogvurderingsredskaber. Oplæg v. Danmarks Evalueringsinstitut samt v. Torkil Østerbye, lektor, ph.d. ved VIA University College.
September 2021.

2. møde
Tema: 1) Sammenhæng i styringskæden v. Praksiskonsulenterne, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 2) Sprogvurdering af to- og flersprogede børn samt sprogvurdering af børn uden for dagtilbud v. to kommuner fra netværket
Maj 2021

1. møde
Tema: 1) Oplæg om analyse af kommunernes arbejde med sprogudvikling på dagtilbudsområdet v. Social- og Indenrigs Benchmarkingenhed. 2) Forventningsafstemning og drøftelse af rammer for netværk
November 2020


Deltagende kommuner i de regionale netværk om kommuners praksis for sprogvurdering og sprogstimulering.

November 2021

Albertslund
Allerød
Assens
Ballerup
Billund
Brønderslev
Egedal
Fanø
Fredericia
Frederiksberg
Frederikshavn
Frederikssund
Furesø
Faaborg-Midtfyn
Gentofte
Gribskov
Guldborgsund
Haderslev
Halsnæs
Hedensted
Helsingør
Hillerød
Hjørring
Holbæk
Holstebro
Horsens
Hvidovre
Høje-Taastrup
Ikast-Brande
Ishøj
Kalundborg
Kerteminde
Københavns
Køge
Lejre
Lemvig
Mariagerfjord
Middelfart
Morsø
Norddjurs
Nordfyn
Nyborg
Odense
Randers
Rebild
Ringsted
Rudersdal
Silkeborg
Skive
Slagelse
Sorø
Stevns
Struer
Svendborg
Syddjurs
Sønderborg
Thisted
Tønder
Tårnby
Vallensbæk
Vejen
Vesthimmerlands
Vordingborg
Aalborg
Aarhus