Artikel

Sprogvurdering 2 år

Sprogvurderingen til toårige vurderer barnet på fire parametre: Receptivt ordforråd, produktivt ordforråd, sprogbrug og kommunikative kompetencer. 

I 2017 fik kommunerne mulighed for at fremrykke den lovpligtige sprogvurdering til 2-årsalderen. Ministeriet har på den baggrund udviklet materialet ”Sprogvurdering 2 år”, for at kommunerne kan styrke den tidlige indsats ved at vurdere børns sproglige udvikling.
TrygFondens Børneforskningscenter og Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet har på vegne af ministeriet stået for udviklingen af materialet. Derudover har danske logopæder og internationale eksperter, som har erfaring med udvikling af sprogvurderinger bidraget til materialet. 

”Sprogvurdering 2 år” består af fire dele:

  • Receptivt ordforråd. Denne del vurderer hvor mange ord barnet forstår. Her skal barnet deltage, og det foregår ved, at barnet udpeger billeder.
     
  • Produktivt ordforråd. Denne del vurderer barnets brug af ord. Det foregår ved, at en pædagogisk medarbejder med kendskab til barnet udfylder et skema, uden at barnet er til stede.
     
  • Sprogbrug. Denne del vurderer barnets evne til at tale om ting og personer, som ikke er til stede her og nu. Det foregår ved, at en pædagogisk medarbejder med kendskab til barnet udfylder et skema, uden at barnet er til stede.
     
  • Kommunikative kompetencer. Denne del vurderer barnets evne til at kommunikere. Det foregår ved, at en pædagogisk medarbejder med kendskab til barnet udfylder et skema, uden at barnet er til stede.

Udviklingen af materialet er foregået med udgangspunkt i, at sprogvurderingen skal give et retvisende billede af, hvor barnet er i sin sproglige udvikling. Desuden er der taget hensyn til, at det skal være trygt for barnet at deltage i, det skal være mindst muligt tidskrævende, og det det skal kunne anvendes i sammenhæng med ”Sprogvurdering 3-6”. Derudover har der været fokus på, at de elementer, der indgår i vurderingen er udvalgt på baggrund af forskning. Dette bidrager til at dokumentere, at de sproglige kompetencer, der vurderes, er vigtige for barnets senere læring – og ikke mindst læseudvikling.

Materialet er blevet afprøvet i praksis og der er indsamlet data for cirka 1600 børn i alderen 22-34 måneder, hvilket gør det muligt at sammenligne et barns score med et repræsentativt udsnit af danske børn med samme alder.

 

Materialets anvendelse

Materialet ”Sprogvurdering 2 år” kan anvendes til alle børn i alderen 22-34 måneder. For børn, der ikke går i dagtilbud, kan kun dele af vurderingen anvendes.

Udover materiale som skal anvendes i selve sprogvurderingen, indeholder det samlede materiale også en vejledning til udførelse af sprogvurderingen og fortolkning af sprogvurderingsresultaterne. Vejledningen indeholder også inspiration til sprogstrategier, som kan anvendes i det pædagogiske læringsmiljø for at understøtte børns kommunikative og sproglige udvikling samt idéer til konkrete aktiviteter.

Materialer knyttet til ”Sprogvurdering 2 år” kan ikke anvendes uden it-understøttelse. Kommuner, der ønsker en it-understøttelse af ”Sprogvurdering 2 år”, skal kontakte it-leverandører, som tilbyder it-understøttelse af materialet.

Børne- og Undervisningsministeriet udvikler en ny it-understøttelse af ministeriets egne sprogvurderingsværktøjer, herunder både Sprogvurdering 2 år og Sprogvurdering 3-6. It-understøttelsen forventes lanceret i august 2021. Læs mere: Om ministeriets udvikling af en it-understøttelse.

For at understøtte pædagogisk personale i at anvende Sprogvurdering 2 år har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fået udviklet en film og en folder, som er henvendt til forældre om Sprogvurdering 2 år samt to film om gennemførelse og fortolkning af samt opfølgning på Sprogvurdering 2 år. Læs mere og se filmene her og se folderen her.

 

Læs mere om sprogvurderinger generelt, "Sprogvurdering af børn i treårsalderen, før skolestart og i børnehaveklassen" og "Sprogvurdering 3-6 år."
 

Siden er opdateret 01. marts 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.