Viden om

Sprogvurdering 3-6 år

Materialet består af en klassetest til anvendelse i børnehaveklassen og individuel test af børn i børnehaven og i børnehaveklassen.

”Sprogvurdering 3-6” er en videreudvikling af ”Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen”. Materialet dækker alle aldersgrupper i børnehaven og børnehaveklassen, idet det også indeholder en sprogvurdering til fireårige børn.

”Sprogvurdering 3-6” er udviklet for ministeriet af forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter & Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet og internationale forskere.

”Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen” og ”Sprogvurdering 3-6” kan ikke kombineres eller anvendes i sammenhæng. 

”Sprogvurdering 3-6” består af en klassetest til anvendelse i børnehaveklassen og individuel test af børn i børnehaven og i børnehaveklassen. 

Sprogvurderingen undersøger forskellige aspekter af barnets talesproglige og før-skriftlige kompetencer.

Følgende aspekter af talesproglige kompetencer indgår:

 • Sprogforståelse
 • Ordforråd
 • Kommunikative strategier

Følgende aspekter af før-skriftlige kompetencer indgår:

 • Rim
 • Opmærksomhed på skrift
 • Bogstavkendskab
 • Opdeling af ord
 • Forlyd

 

Materialets anvendelse

”Sprogvurdering 3-6” kan anvendes til at sprogvurdere børn mellem 2 år og 10 måneder og 6 år og 9 måneder. Børnene vurderes med forskellige deltest og testens spørgsmål afhængig af, hvor gamle børnene er.

For børn uden for dagtilbud kan kun dele af materialet anvendes.

Udover materiale som skal anvendes i selve sprogvurderingen, indeholder det samlede materiale også en vejledning til udførelse af sprogvurderingen og fortolkning af sprogvurderingsresultaterne.

Materialer knyttet til ”Sprogvurdering 3-6” kan ikke anvendes uden it-understøttelse. Kommuner, der ønsker en it-understøttelse af ”Sprogvurdering 3-6”, skal kontakte it-leverandører, som tilbyder it-understøttelse af materialet. Ministeriet udbyder ikke it-understøttelse af ”Sprogvurdering 3-6”.

Børne- og Undervisningsministeriet udvikler en ny it-understøttelse af ministeriets egne sprogvurderingsværktøjer, herunder både Sprogvurdering 2 år og Sprogvurdering 3-6. It-understøttelsen forventes lanceret i august 2021. Læs mere: Om ministeriets udvikling af en it-understøttelse.

 

Justeret udgave af Sprogvurdering 3-6

I 2019 blev der foretaget en mindre revidering af materialet Sprogvurdering 3-6. Revideringen er sket på baggrund af input og henvendelser fra brugere af materialet, og indebærer følgende:

Vejledningen er nu delt i tre:

 • Vejledning til Sprogvurdering 3-6, der er målrettet de fagprofessionelle, som gennemfører sprogvurderingen af de 3-6-årige.
 • Bag om Sprogvurdering 3-6, der går i dybden med, hvordan Sprogvurdering 3-6 er udviklet, normeret og valideret.
 • Teknisk vejledning til Sprogvurdering 3-6, der omhandler den tekniske beregning af scorer og primært er relevant for dem, der ønsker at udvikle en it-understøttelse af materialet.

Der lavet følgende tre ændringer, som har betydning for, hvordan sprogvurderingen udføres:

 1. Der er indført en gå-videre-regel i deltesten Rim for de treårige
  Da der er stor forskel på, om treårige kan rime, skal det pædagogiske personale på baggrund af øvelsesopgaver vurdere, om det giver mening, at barnet gennemfører selve deltesten. Hvis barnet svarer forkert på alle øvelsesopgaverne, og det er tydeligt, at barnet ikke forstår, hvad det vil sige at rime, kan det pædagogiske personale vælge, at barnet kan springe deltesten over og gå videre til næste deltest.  Der er derfor også tilføjet flere øvelsesopgaver til denne test.
 2. Der opgives kun en samlet score for talesproglige færdigheder for de treårige.
  Da rim er den eneste før-skriftlige færdighed, der vurderes for de treårige, bliver der nu kun opgivet én samlet score for de treårige, nemlig scoren for talesproglige færdigheder.
   
 3. Der er ændret i instruktionerne til deltesten Forlyd i klassetesten
  Den fagprofessionelle, som gennemfører sprogvurderingen, skal læse alle ordene i hver billedrække op og ikke som hidtil kun målordet.

Det reviderede materiale er sendt til it-leverandører med henblik på, at de kan implementere ændringerne.

Siden er opdateret 01. marts 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.