Redskab

Sprogvurdering 3-6

Sprogvurdering 3-6 er et sprogvurderingsredskab, som vurderer børns talesproglige og før-skriftlige kompetencer. Sprogvurdering 3-6 kan både bruges til vurdering af hele børnehaveklassen eller til vurdering af enkelte børn i børnehaven eller i børnehaveklassen.

Sprogvurdering 3-6 kan anvendes til den lovpligtige sprogvurdering i treårsalderen på dagtilbudsområdet og den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen. Værktøjet dækker alle aldersgrupper i børnehaven og børnehaveklassen. Sprogvurdering 3-6 kan kun anvendes gennem en it-løsning.

Sprogvurdering 3-6 er en videreudvikling af redskabet Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen.

Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen og Sprogvurdering 3-6 kan ikke kombineres eller anvendes i sammenhæng. 

Sprogvurdering 3-6 er udviklet for ministeriet af forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter & Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet og internationale forskere.

 

Indhold i Sprogvurdering 3-6

Sprogvurdering 3-6 består af en klassetest til anvendelse i børnehaveklassen og individuel test af børn i børnehaven og i børnehaveklassen. Sprogvurderingen undersøger forskellige aspekter af barnets talesproglige og før-skriftlige kompetencer.

 

Følgende aspekter af talesproglige kompetencer indgår:

  • Sprogforståelse
  • Ordforråd
  • Kommunikative strategier

 

Følgende aspekter af før-skriftlige kompetencer indgår:

  • Rim
  • Opmærksomhed på skrift
  • Bogstavkendskab
  • Opdeling af ord
  • Forlyd

 

Vejledning

Med sprogvurdering 3-6 følger også en vejledning, som beskriver, hvordan du udfører sprogvurderingen og fortolker samt en beskrivelse af, hvordan værktøjet er udviklet. 

Du finder vejledning og andre materialer til Sprogvurdering 3-6 gennem den it-løsning, som din kommune bruger til sprogvurderingsværktøjet.

 

Værktøjets anvendelse

Sprogvurdering 3-6 kan anvendes til at sprogvurdere børn mellem 2 år og 10 måneder og 6 år og 9 måneder. Børnene vurderes med forskellige deltest og spørgsmål afhængigt af, hvor gamle børnene er.

For børn uden for dagtilbud kan kun dele af værktøjet anvendes.

Sprogvurdering 3-6 kan anvendes i sammenhæng med sprogvurderingsværktøjet Sprogvurdering 2 år.

 

It-løsning

Ministeriet tilbyder en gratis it-løsning af Sprogvurdering 3-6 kaldet Sprogvurdering.dk. Læs mere om it-løsningen Sprogvurdering.dk her (emu.dk).

Som kommune kan I også vælge at anvende en privat it-leverandør, som tilbyder en it-løsning til Sprogvurdering 3-6. Kommuner skal selv kontakte potentielle it-leverandører. 

dtb_sprogvurdering_obligatorisk redskab

Obligatorisk redskab til brug ved Sprogvurdering i børnehaveklassen fra skoleåret 2024/2025

Som et led i aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen skal der udvikles et forbedret nationalt sprogvurderingsredskab til børnehaveklassen. Det bliver obligatorisk at bruge det nye sprogvurderingsredskab på landets folkeskoler fra begyndelsen af skoleåret 2024/2025.

Sprogvurderingsredskabet giver en systematisk og ensartet vurdering af elever overalt i landet, samtidig med at det over tid kan bidrage med viden om sammenhængen mellem elevernes sproglige udfordringer og faglige udvikling senere hen.

Det forbedrede nationale sprogvurderingsredskab udvikles med afsæt i Sprogvurdering 3-6 og Sprogprøven. Sprogvurderingsredskabet vil blive stillet til rådighed på Sprogvurdering.dk ved skolestart 2024/2025.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.