Artikel

Det statslige tilsynsrejsehold

Få sparring og rådgivning om emner relateret til pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet.

Her på siden kan du læse om det statslige tilsynsrejsehold og den sparrings- og rådgivning, vi tilbyder.

 

Hvad tilbyder tilsynsrejseholdet?

Det statslige tilsynsrejsehold tilbyder at bidrage fagligt i udviklingen af jeres kommunes tilrettelæggelse, gennemførsel og udførsel af det pædagogiske tilsyn og dets medvirken til løbende udvikling af kvalitet på dagtilbudsområdet.

Alle kommuner har mulighed for at indgå i et samarbejde med tilsynsrejseholdet, men sparringen og rådgivningen vil altid tage udgangspunkt i jeres lokale behov.

Tilsynsrejseholdet giver sparring og rådgivning om emner relateret til dagtilbudslovens retningslinjer om tilsyn med særligt fokus på det pædagogiske indhold (§§ 5, 5a & 5b.). Dvs. at sparring og rådgivningen både kan omhandle kravene i lovgivningen, og tilsyn med konkrete emner i det pædagogiske grundlag.

 

Hvordan kan I som kommune få et samarbejde med tilsynsrejseholdet?

Et samarbejde med rejseholdet starter med, at du udfylder kontaktskemaet, som du finder under beskrivelserne af forløbene nedenfor. Når skemaet er udfyldt sendes det til os via denne mail: tilsynsrejseholdet.dagtilbud@stukuvm.dk

Herefter vil du blive kontaktet af en rejseholdskonsulent, der sammen med jer aftaler, hvordan jeres behov bedst kan imødekommes.

unpublished

Tilsynsrejseholdets aktiviteter

Herunder kan du få et overblik over de forskellige aktiviteter og forskellige typer samarbejde, som kommuner kan benytte sig af.


De korte sparrings- og rådgivningsforløb centrerer sig om delelementer af det kommunale arbejde med det styrkede pædagogiske tilsyn. Forløbene består af to virtuelle møder, og her vil I enten få individuel sparring og rådgivning eller deltage i forløb sammen med op til to andre kommuner, der har interesse for at fokusere på de samme temaer.  

 

Deltag i et emne-relateret forløb med andre kommuner

Et kort sparrings- og rådgivningsforløb tager udgangspunkt i et emne relateret til lovgivningen om styrkede pædagogisk tilsyn. Indholdet i et forløb bliver målrettet til jeres behov og ønsker.

I et kort sparrings- og rådgivningsforløb deltager I enten individuelt eller sammen med 1-2 andre kommuner, der har udvalgt det samme konkrete tema som omdrejningspunkt for forløbet.

Temaer i et sparrings- og rådgivningsforløb kan fx omhandle brugen af måleredskaber og data, modeller for uvildighed, afrapportering eller opfølgning. Det kan også handle om tilsyn med konkrete emner i det pædagogiske grundlag, fx inddragelse af børns perspektiver. Som forvaltning vurderer I selv, hvad der er brug for fokus på for at styrke kvaliteten i dagtilbuddene m.v. gennem det pædagogiske tilsyn.

Et kort sparrings- og rådgivningsforløb består af to virtuelle møder med tilsynsrejseholdet af ca. to timers varighed. Møderne afholdes med ca. en uges mellemrum. Forud for møderne har tilsynsrejseholdet været i dialog med jer for at afstemme indholdet.

 

Målgruppe

Forløbene henvender sig til dig, der er konsulent, leder, chef eller lignende på forvaltningsniveau. Du kan også være politiker i kommunalbestyrelsen, pædagogisk leder i kommunale eller private dagtilbud eller på anden vis være i berøring med det styrkede pædagogiske tilsyn. Forvaltningen vil dog altid skulle involveres.

 

Datoer og ansøgning

Som kommune kan man til enhver tid henvende sig til det statslige tilsynsrejsehold på dagtilbudsområdet, hvis man vil høre om eller har brug for et akut sparrings- og rådgivningsforløb. Det gør man ved at skrive til tilsynsrejseholdet.dagtilbud@stukuvm.dk

Vi forventer at offentliggøre nyt om tilsynsrejseholdets øvrige aktiviteter for 2023 i april måned.

Du kan kontakte tilsynsrejseholdet.dagtilbud@stukuvm.dk eller faglig koordinator Johanne Marie Vinter Kirkeby 40 21 29 83,  hvis du ønsker information om andre datoer eller har spørgsmål.

 

Sådan søger du et forløb (word-dokument)


Målgruppe

Hver kommune deltager med mindst to og gerne flere personer i netværket. Netværksforløbene er relevante for dig, der er konsulent, områdeleder, dagplejeleder eller på anden måde arbejder med det styrkede pædagogiske tilsyn.

Vi sætter temaerne i relation til de forskellige typer organisering på dagtilbudsområdet dvs. fx kommunale og private institutioner, dagpleje og private pasningsordninger. I vil få mulighed for at drøfte temaerne med erfaringer fra egen praksis og at få faglig feedback på jeres konkrete ideer.

Tilsynsrejseholdet faciliterer møderne, og vi veksler mellem oplæg og gruppedrøftelser.

Som kommune kan man til enhver tid henvende sig til det statslige tilsynsrejsehold på dagtilbudsområdet, hvis man vil høre om eller har brug for et akut sparrings- og rådgivningsforløb. Det gør man ved at skrive til tilsynsrejseholdet.dagtilbud@stukuvm.dk

For konkrete informationer om faglige netværksforløb og tilmelding, se under arrangementer.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til de faglige netværksforløb, så skriv til tilsynsrejseholdet.dagtilbud@stukuvm.dk eller kontakt faglig koordinator Johanne Marie Vinter Kirkeby 40 21 29 83.


Få mere viden om konkrete emner relateret til det styrkede pædagogiske tilsyn. Tilsynsrejseholdet afholder årlige temamøder om aktuelle emner relateret til det styrkede pædagogiske tilsyn.

Møderne vil som udgangspunkt være virtuelle.

 

Styrk jeres tilsynspraksis via oplæg på virtuelle temamøder

Temamøder afholdes med afsæt i en konkret og afgrænset problemstilling knyttet til det styrkede pædagogiske tilsyn.

På temamøder gennemgår konsulenter fra tilsynsrejseholdet relevant lovgivning og særlige opmærksomheder ved det valgte tema. Der inddrages også praksiseksempler, og gives plads til spørgsmål.

Emner på temamøder kan fx omhandle kritisk stillingtagen og kvalificering af brugen af måleredskaber og data i det styrkede pædagogiske tilsyn, forskellige typer af tilsynsmodeller, modeller for uvildighed i tilsyn, afrapportering, opfølgning m.m. Temamøderne kan også omhandle tilsyn med konkrete emner i det pædagogiske grundlag, fx inddragelse af børns perspektiver.

Temamøderne vil som udgangspunkt være virtuelle.

 

Målgruppe

Temamøderne er målrettet dig, der er konsulent, leder, chef eller lignende på forvaltningsniveau, politikere, pædagogisk personale, og pædagogiske ledere, der arbejder med det styrkede pædagogiske tilsyn.

 

Afholdte temamøder/webinarer

Du kan læse mere om afholdte temamøder/webinarer Afholdte konferencer og møder

Som kommune kan man til enhver tid henvende sig til det statslige tilsynsrejsehold på dagtilbudsområdet, hvis man vil høre om eller har brug for et akut sparrings- og rådgivningsforløb. Det gør man ved at skrive til tilsynsrejseholdet.dagtilbud@stukuvm.dk

Vi forventer at offentliggøre nyt om tilsynsrejseholdets øvrige aktiviteter for 2023 i april måned.

 

Kontakt

Hvis du ønsker mere information, så skriv til os: Tilsynsrejseholdet.dagtilbud@stukuvm.dk eller kontakt faglig koordinator Johanne Marie Vinter Kirkeby 40 21 29 83.


Hvis I som kommune har brug for understøttelse i udviklingen af jeres tilsynspraksis eller har særlige udfordringer i jeres tilsynspraksis, kan I søge om et individuelt forløb. Vi skræddersyr forløbenes indhold ud fra jeres behov og ønsker.

 

Har I brug for individuel sparring og rådgivning?

De individuelle indsatser er relevant for jer som kommune, hvis I oplever en særlig udfordring i jeres arbejde med det styrkede pædagogiske tilsyn.

En individuel indsats er som regel et længere sparrings- og rådgivningsforløb med tilsynsrejseholdet.

Indholdet i forløbet skræddersys og afstemmes med jer som kommune, afhængigt af jeres behov og ønsker.

I en individuel indsats kan tilsynsrejseholdet fx understøtte kommunens proces med at udarbejde en tilsynsmodel, eller der kan sættes særligt fokus på delelementer som udarbejdelse af handleplaner i forbindelse med skærpede tilsyn, feedback på varetagelsen af tilsynsrollen m.m.

 

Målgruppe

De individuelle indsatser henvender sig til konsulenter, ledere, chefer m.fl. på forvaltningsniveau, der arbejder med det styrkede pædagogiske tilsyn.

 

Sådan tager du kontakt, hvis du ønsker en individuel indsats

Hvis du har brug for mere information om et individuelt forløb, så udfyld kontaktskemaet (word-dokument). Du vil herefter blive kontaktet af tilsynsrejseholdet for en uforpligtende indledende afklaring af, om og hvordan det evt. kan give mening for jer at deltage i et individuelt forløb. 

Hvis du har andre  spørgsmål, så skriv til tilsynsrejseholdet.dagtilbud@stukuvm.dk eller kontakt faglig koordinator Johanne Marie Vinter Kirkeby 40 21 29 83.


Kontakt

Hvis du/I har spørgsmål til de faglige netværksforløb, så skriv til tilsynsrejseholdet.dagtilbud@stukuvm.dk eller kontakt faglig koordinator Johanne Marie Vinter Kirkeby 40 21 29 83.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.