Artikel

Lovgivning og rammer

Med aftale om minimumsnormeringer styrkes tilsynet på dagtilbudsområdet. Det sker gennem nye lovkrav om minimumsstandarder til det kommunale tilsyn og gennem etableringen af et statsligt tilsynsrejsehold.

 

Krav til det kommunale tilsyn

Som følge af aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020 er det besluttet, at indføre nye lovkrav med minimumstandarder til det kommunale tilsyn med det pædagogiske indhold i dagtilbud. De nye lovkrav er trådt i kraft 1. januar 2022. Kommunerne har herefter frem til 1. maj 2022 til at implementere de nye krav. 

Lovgivningen indebærer blandt andet krav om:

  1. Brug af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg
  2. Brug af observationer 
  3. Uvildighed i tilsyn
  4. Dokumentation af tilsyn 
  5. Skærpet tilsyn og udarbejdelse af handleplan
  6. At beskrive og offentliggøre kommunal tilsynspraksis
  7. Offentliggørelse af tilsynsrapporter

Læs mere på UVM.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.