Fagbilag, vejledning og prøver

Her finder du gældende fagbilag og vejledning for faget afsætning på eud. I en kort video præsenterer fagkonsulenten fagets formål og fokus.

Fagbilaget er en del af grundfagsbekendtgørelsen. Bilaget fastsætter de rammer, skolen skal tilrettelægge undervisningen indenfor. Vejledningen uddyber reglerne i bekendtgørelsen og giver samtidig inspiration til undervisning og prøver.

 

Fagbilag

Du kan finde fagets fagbilag under ”Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne”.

Find fagbilag på retsinformation.dk.

Vejledning (pdf)  2023

Vejledning til caseeksamen (pdf) 2019

Vejledning til godskrivning for grundfag 2020

Introduktion til faget ved fagkonsulenten Birgitte Holm

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Siden er opdateret 30. maj 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.