Arrangementer

Inspirationsseminar for undervisere i grundfaget erhvervsinformatik - 28. og 29. maj, Middelfart

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer til inspirationsseminar for nuværende og kommende undervisere i det nye grundfag erhvervsinformatik.

Seminarets formål og program understøtter, at deltagerne:

  • får mere indsigt i fagets tre kompetenceområder og fagets kernestof
  • opnår forståelse for begreber, modeller, værktøjer m.m. i faget
  • introduceres til og delvis afprøver de materialer, øvelser og opgaver, der er en del af inspirationsmaterialerne på fagets side på emu.dk
  • får påbegyndt udvikling af eget undervisningsforløb med udgangspunkt i materialerne på emu.dk og en faglig toning i forhold til elevernes uddannelse
  • får mulighed for sparring med kollegaer
  • etablerer netværk, hvor underviserne efterfølgende kan videndele og inspirere hinanden

Der påregnes 2 timers forberedelse inden seminaret.

Oplægsholderne er primært dem, der har udviklet materialet til emu.dk, samt en konsulent fra videnscenter for Databaseret Service & Forretningsudvikling.

Tid

Seminaret gennemføres over to sammenhængende dage: Torsdag den 28. maj kl. 9.00 til fredag den 29. maj kl. 15.00
 

Sted

Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.

Pris

Prisen for seminaret inkl. mad og overnatning er 1.900 kr. 
Ved tilmelding skal skolens EAN-nummer oplyses. Skolen modtager elektronisk faktura fra konferencestedet. Ved afbestilling senere end tre uger før seminaret gennemføres, betales det fulde beløb.

Tilmelding

Tilmelding læs mere her. 

Deadline for tilmelding er fredag den 13. marts.

BEMÆRK!
Der er 31 pladser. I tilfælde af fuldt booket seminar, er der i tilmeldingen mulighed for at komme på venteliste samt modtage mail med invitation, hvis seminaret gentages senere.

Deltagerne modtager program m.m. senest 14 dage før seminaret.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.