Arrangementer

Invitation til webinar om organisering af SPS på erhvervsuddannelserne

Kom med når Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afholder webinar om erfaringer med Specialpædagogisk støtte (SPS) på erhvervsuddannelserne.

SPS skal kompensere elever med en funktionsnedsættelse (fx ordblindhed, en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse) for de vanskeligheder, som eleverne oplever på uddannelsen og lærepladsen på grund af deres funktionsnedsættelse. Webinaret faciliteres af eud-læringskonsulenterne.

Formålet med webinaret er at inspirere til, hvad man som erhvervsskole kan gøre i opgaven med at støtte alle elever i at gennemføre en erhvervsuddannelse, både i skole- og oplæringstid. På dagen giver oplægs­holdere inspiration til de fagprofessionelles arbejde med SPS, herunder tilrettelæggelse og organisering.  

 

Tid og sted

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 13.00 – 14.15

Webinaret afholdes via Zoom

 

Tilmelding

Læs mere og tilmeld di her: Webinar SPS i eud (conferencemanager.dk)

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.