Arrangementer

Temadag for undervisere: FN's 6. klimarapport samt Naturvidenskabernes ABC på erhvervsuddannelserne

Astra inviterer til temadag for undervisere i de naturvidenskabelige grundfag på erhvervsskoler den 2. og 4. november 2021. 

 

Formål med temadagen

  • at sætte relevant naturvidenskabelig og fagdidaktisk viden i spil blandt deltagerne
  • at sætte fokus på videndelingsprocesser omkring de naturvidenskabelige grundfag på den enkelte skole, ud fra et didaktisk, et organisatorisk samt et strategisk perspektiv. 

 

Tid og sted

2. november 9 -16: Aarhus, SOSU Østjylland, Hedeager 33, 8200 Aarhus

4. november 9 - 16: Roskilde, Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde, Køgevej 131, Roskilde

 

Tilmelding

Program og tilmelding på astra.dk

Tilmeldingsfrist: 25. oktober.

Siden er opdateret 20. juni 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.