Arrangementer

Virtuelt inspirationsmøde om brugen af Lærepladsen.dk

Invitation til virtuelt inspirationsmøde om brugen af Lærepladsen.dk i forbindelse med implementering af Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar.

Som fortsættelse af rækken af virtuelle møder om Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar, samt Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige område, inviterer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) til et virtuelt møde med fokus på Lærepladsen.dk.

Formålet med mødet er at inspirere erhvervsskoler og faglige udvalg i brugen af Lærepladsen.dk i arbejdet med implementering af aftalerne.

Målgruppe

Målgruppen for mødet er ansatte på erhvervsskoler og faglige udvalgs sekretariater, som beskæftiger sig med lærepladsopsøgende arbejde på alle niveauer i organisationen

Dato

Den 17. januar 2022

Tid

kl. 10.00 – 11.00

Sted

Virtuelt arrangement

Pris

Det er gratis at deltage.

Tilmelding

Der er tilmeldingsfrist torsdag den 13. januar 2022 kl. 16.00.

Læs mere om arrangementet, og tilmeld dig her.

 

Om Lærepladsen.dk   

Kort før årsskiftet lancerede Styrelsen for It og Læring i Lærepladsen.dk en ny opgørelse med dagsaktuelle tal for elever i GF2, som endnu ikke har indgået aftale om læreplads (uddannelsesaftale eller PiU).

Opgørelsen giver skolen et værktøj til løbende at følge skolens implementering af trepartsaftalens mål om at indgå aftale før afslutningen af andet grundforløb.

På dette informationsmøde gennemgår STIL mulighederne med den nye opgørelse og skolens elevoversigt. Der bliver rig mulighed for at få besvaret spørgsmål.

 

Kontaktperson: lene.smith@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.