Arrangementer

Webinar: Teknisk gennemgang af ændringer i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) inviterer ansatte på erhvervsskoler, som beskæftiger sig med lærepladsopsøgende arbejde, til et virtuelt informationsmøde. Dato: 8. november 2021.

På mødet vil STUK give skolerne en teknisk gennemgang af de forventede ændrede bekendtgørelsesregler om lokal dimensionering af uddannelser, skolers lærepladsopsøgende virksomhed, begrænsninger i brugen af korte uddannelsesaftaler m.v..

Formålet er understøtte skolerne i arbejdet med at implementere aftalerne samt at give skolerne lejlighed til at få svar på spørgsmål til aftalerne.

Bekendtgørelsen er udsendt i offentlig høring med frist den 12. november 2021. Høringsmaterialet, herunder bekendtgørelsesudkast, findes nederst på ministeriets hjemmeside om hovedinitiativer i trepartsaftalen.

 

 Dato

Mandag den 8. november 2021 kl. 10.00 – 11.30.

 

Tilmelding

Mere information og tilmelding.

 

Siden er opdateret 20. juni 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.