Didaktik i faget

Undervisningens rammer skal give mulighed for, at eleven kan bruge sin viden i erhvervsfaglig sammenhæng, så sammenhængen mellem fagets metoder og modeller og elevens uddannelsesområde står tydeligt for eleven. Her kan du finde artikler om praksisrelatering og inspiration til tilrettelæggelse af helhedsorienteret undervisning.

Undervisningen i dansk tilrettelægges ud fra skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Undervisningen gennemføres med hovedvægt på helhedsorienteret undervisning.

Læs desuden om læsevejledere og ordblindhed under temaet "Særlige elevgrupper": Ordblindhed

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.