Kritisk tænkning

Elever skal lære at træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Kritisk tænkning handler om evnen til kritisk refleksion og til selvstændigt at kunne tage stilling til et givent udsagn eller lignende. Arbejdet med kritisk tænkning har også til formål at gøre eleverne bevidste om, hvor nemt det er at blive påvirket af, hvad andre mener og siger.

Her kan du blive inspireret til at arbejde med kritisk tænkning i din undervisning. Materialerne tager udgangspunkt i kildekritik og de mange udfordringer såvel som muligheder der opstår i kølvandet på udbredelsen af sociale medier.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.