Redskab

Inspirationsmateriale

Materialet giver inspiration til læringsaktiviteter sammen med eleverne, og består af øvelser og redskaber, der understøtter jeres arbejde med demokratisk dannelse.

Materialet er en praksisorienteret inspiration til, hvordan du som underviser kan arbejde med faglige mål og formålet med uddannelsen på en og samme gang. 

Inspirationsmaterialet består af fire dele, der understøtter arbejdet med at undersøge og reflektere over temaerne: 1) demokratisk deltagelse, 2) medborgerskab, 3) stærke fællesskaber, 4) kritisk tænkning og 5) kontroversielle emner på erhvervsuddannelserne.

 

Kreditering

Materialerne er udviklet i samarbejde med VUDA, der består Via University College, Københavns Professionshøjskole, Dansk Flygtningehjælp og Als Research og publiceret i 2019.

Fakta

Inspirationsmaterialerne er udviklet som led i et satspuljeprojekt, der har til formål at forebygge radikalisering og social kontrol i dagtilbud, grundskole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Udover inspirationsmaterialer tilbydes der som led i initiativet vejledning ved ministeriets læringskonsulenter, kompetenceudvikling og konferencer til landets skoler, institutioner og dagtilbud. Læs mere om initiativet og dets tilbud på uvm.dk.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.