Forskning og viden

Vidensnotat

Vidensnotatet går i dybden med det opbyggende demokratiske arbejde, og hvordan I kan være med til at forebygge radikalisering og negativ social kontrol.

Formålet med notatet er at dele den nyeste viden med jer, så I får mere viden om, hvordan I kan arbejde med demokrati og medborgerskab, kritisk tænkning og dialog om følsomme og kontroversielle emner.

Notatet kan eksempelvis bruges i forbindelse med a) en målrettet satsning på demokratisk dannelse på skolen; c) som baggrundsmateriale for en pædagogisk dag, eller; d) som inspiration til undervisere, der vil arbejde med demokrati i deres faglige forløb.

Fakta

Inspirationsmaterialerne er udviklet som led i et satspuljeprojekt, der har til formål at forebygge radikalisering og social kontrol i dagtilbud, grundskole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Udover inspirationsmaterialer tilbydes der som led i initiativet vejledning ved ministeriets læringskonsulenter, kompetenceudvikling og konferencer til landets skoler, institutioner og dagtilbud. 

Kreditering

Materialerne er udviklet i samarbejde med VUDA, der består Via University College, Københavns Professionshøjskole, Dansk Flygtningehjælp og Als Research og publiceret i 2019.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.