Artikel

At arbejde med brancherelevante problemstillinger i design

Filmen viser, hvordan to rutinerede designundervisere på mediegrafiker-, frisør- og kosmetikeruddannelserne gør faget relevant for eleverne - og for den branche, som elevernes uddannelse retter sig imod. 

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Designfaget på mediegrafikeruddannelsen

Design er en meget væsentlig del af uddannelsen og arbejdet som mediegrafiker, næsten lige meget hvilken virksomhed eleverne får job i efter endt uddannelse. Formgivning, funktionalitet, æstetisk er jo alle områder som mediegrafikere arbejder med til daglig. Og det er også en del af faget Design.

Formgivning, funktionalitet, æstetisk er områder vi som mediegrafikere arbejder med til daglig. Og det er også en del af faget Design. Mange tendenser i nutidens grafiske design trækker tråde tilbage til historiske begivenheder inden for designhistorie.

Grafiske design er jo rent faktisk vores produkt. Det er det en mediegrafiker lever af. Vi skal bruge designmetoder til at udtænke grafiske løsninger og arbejde det ind i eksempelvis en markedsføringskampagne. Og her er ideudviklingsmetoder og designtænkning helt oplagt at arbejde med.

 

Design på hovedforløbet

Vi har et decideret design-forløb på flere forskellige hovedforløb. Bl.a. har vi design C på hovedforløb 3. Her arbejder vi os igennem Double-diamond modellen og de metoder, der giver mening i den forbindelse. Nogle af de metoder vi benytter er f.eks. mindmapping, skitsering, moodboard osv.

 

FN’s Verdensmål som emne

Et andet emne vi fokuserer på er FN’s Verdensmål. Her skal eleverne i grupper dykke ned i verdensmålene og undersøge hvad de indeholder og hvilke af dem, der relaterer til den givne opgave. F.eks. når vi arbejder med bæredygtig emballage. Så diskuterer vi hvor mange og hvilke mål vi rent faktisk kan tage med i overvejelserne i udviklingen og formgivningen af en potentiel prototype.

Jeg oplever, at eleverne bliver overraskede over, hvad verdensmålene rummer og hvad det egentlig drejer sig om. Og det skaber en interesse for at vide mere og tænke det ind i ideudviklingen og udarbejdelsen af kampagnen, når vi som en del af den helhedsorienterede undervisning arbejder videre med de løsninger, vi har udviklet i designundervisningen.

 

Designproces skal indarbejdes som faglig disciplin

Det er vigtigt, at eleverne arbejder kontinuerligt med designfaget som en del af hovedforløbene. F.eks. skal ideudvikling være en naturlig del af deres proces, når de går i gang med et projekt eller en opgave. Som underviser er det vigtigt, at man hele tiden tvinger eleverne til at arbejde med f.eks. skitsering, mindmapping, moodboard, prototyping eller andre metoder der fordrer ideudviklingen i eksempelvis arbejdet med logodesign.

Det er vigtigt, at det er synligt for eleverne, hvilken proces de er i i forhold til designprocessen, og også hvad den givne metode kan gøre for dem i deres arbejde. Jeg oplever, at eleverne bliver bedre til at argumentere for de designmæssige valg de træffer, de bliver bedre til at fokusere på målgruppe, formål, budskab osv., når de kontinuerligt bliver ”tvunget” igennem en ideudviklingsfase.

 

Vær altid tydelig og konkret - både i opgaveformulering og metodevalg

Når man skal koble design og fagretning sammen, synes jeg, at vejledningen til faget kan være til stor hjælp. Men samtidig er min oplevelse også, at eleverne har brug for at opgaven eller målet med eksempelvis designprocessen er tydelig og konkret. Og så er man nødt til at bringe sig selv i spil, når der opstår tvivl og frustrationer. Skal man igennem en model som f.eks. Double diamond modellen, med de metoder der hører til, så vil der opstå frustrationer. 

 


 

Designfaget på frisør-og kosmetikeruddannelsen

Som frisør og kosmetiker er det afgørende at være bevidst om, hvilket udtryk ens arbejde skal munde ud i. En frisure eller makeup skal altid være rigtig ved første forsøg. Derfor er det vigtigt, at eleverne tilegner sig kompetencer i designprocesser.

På frisør- og kosmetikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole er det koblingen til den bestemte fagretning, der er essensen i designundervisningen. Der tages udgangspunkt i virksomhedslære og brancherelevante problemstillinger. Det er vigtigt, at eleverne oplever at designundervisningen er vedkommende og relevant i forhold til uddannelse og fag. 

Nedenfor kan du se eksempel på forløbsplan for designfaget på frisør- og kosmetikeruddannelsen, hvor der er lagt vægt på fagligt toning og praksisrelateret undervisning.

Kreditering

Signe Hadberg Øhlenschlæger, underviser på mediegrafikeruddannelsen, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle.

Lene Rømer, underviser på kosmetiker- og frisøruddannelsn, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.