Artikel

Hent mere inspiration

Linksamling og oversigt over undervisningsmaterialer om cyber- og informationssikkerhed, publikationer og materialer til informatik og teknologiforståelse.

Find eksempelvis inspirationsmaterialer på videnscentrenes hjemmeside. 

 

Videnscenterportalen

Videnscentrene skal sikre at de danske erhvervsuddannelser er klar til den hastige teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som efterspørges på fremtidens arbejdsmarked.

Hent materialer på videnscenterportalen.dk

 

Teknologiforståelse i folkeskolen

46 skolers forsøg over tre år med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning baner vej for en ny faglighed. Fagligheden skal ruste eleverne til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et digitaliseret samfund, hvor teknologi spiller en stadigt større rolle.
På sitet finder du forløb, aktiviteter og vidensgrundlag.

Hent materialer på tekforsøget.dk

 

Digital dømmekraft

Find undervisningsforløb på emu om at kunne begå sig som borger i et digitalt samfund med mange muligheder og risici. Om internethandel, at tage vare på personlige oplysninger, identitetstybveri og kørekort til det ofentlige digitale Danmark.

Digital dømmekraft på emu - eud

 

Cybersikkerhed

Materialer til undervisningen om internetkriminalitet, danskernes informationssikkerhed og fishing.

Cybersikkerhed på emu - eud

 

Teknologiforståelse på emu

Teknologiforståelse på grundskoleområdet dækker de samme kompetenceområder og mange af de samme faglige mål, som erhvervsinformatik. Find inspiration, forløb og videoer.

Teknologiforståelse på emu - grundskolen

 

Litteratur

Ole Sejer Iversen, Christian Dindler, Rachel Charlotte Smith: En designtilgang til teknologiforståelse. Dafolo, 2019

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.