Forskning og viden

Evaluering af indsatsen med Motivationspædagogik

I denne rapport præsenteres resultaterne af den værktøjsspecifikke evaluering af Motivationspædagogik.

Motivationspædagogik er et af fire pædagogiske værktøjer, som har fokus på at styrke undervisernes pædagogiske formidling af fagligt stof.

Rapporten er en del af en række evalueringsaktiviteter og -leverancer, der indgår i evalueringen af FastholdelsesTaskforcen, som Rambøll og Nationalt Center for Kompetenceudvikling gennemfører.

Hovedpointer

  • Effektanalysen viser, at der er klare indikationer af at Motivationspædagogik styrker elevernes fastholdelse på hold, der undervises af undervisere, der har gennemført kompetenceudvikling i Motivationspædagogik.
  • Effektanalysen viser desuden, at effekten af den motivationspædagogiske indsats er større på store og flerfaglige skoler. Dette kan muligvis forklares ved, at den organisatoriske kapacitet ofte er større på store og flerfaglige skoler.
  • Endelig viser effektanalysen, at fastholdelseseffekten for de elever, der påbegyndte grundforløbet efter EUD-reformens ikrafttrædelse i august 2015 ikke er større, end for elever der har gennemført grundforløbet før reformens ikrafttrædelse.
  • Virkningsevalueringen styrker grundlaget for at konkludere, at de fundne fastholdelseseffekter kan tilskrives skolernes samarbejde med FastholdelsesTaskforcen om Motivationspædagogik.

 

Kreditering

Rapporten er udgivet af Rambøll i 2016.

Det anvendte evalueringsdesign kombinerer en registerbaseret effektanalyse med en virkningsevaluering.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.