Forskning og viden

Helhedsorienteret undervisning

Målet med værktøjet helhedsorienteret undervisning er at styrke kompetencerne hos lærere og ledere på erhvervsuddannelserne.

Hensigten er, at pædagogik, didaktik og metode skal sammentænkes, så undervisningen opleves som helhedsorienteret af eleven. Dette betyder, at de almenfaglige kompetencer i højere grad skal tænkes ind i de fagfaglige mål.

Evalueringsrapporten viser, at helhedsorienteret undervisning styrker fastholdelsen af elever på grundforløbet signifikant positivt.

Om hæftet

Metoderne i hæftet støtter en undervisningsform, som skaber mening for eleverne. Den centrale tankegang i helhedsorienteret undervisning er, at elever lærer bedst, når de kan se meningen med det, de skal lære. I hæftet får du konkrete ideer til, hvordan du kan arbejde med helhedsorienteret undervisning i egen undervisning og med dit team af kollegaer.

 

Centralt for helhedsorienteret undervisning er

 • at underviserne kan gennemføre et brancherelevant helhedsorienteret forløb ud fra elevernes reelle kompetencer
   
 • at underviserne kan planlægge helhedsorienterede undervisningsforløb i lærerteamet med vægt på differentiering og elevens motivation
   
 • at underviserne kan gennemføre en motiverende tilrettelagt helhedsorienteret undervisning med et metodevalg, der tager højst muligt afsæt i det fagfaglige/erhvervsfaglige og i praksisnærhed
   
 • at underviserne kan gennemføre undervisning, der er individuelt differentieret ud fra elevernes uddannelsesplaner, enten som praktiske opgaver i det praktiske læringsrum eller som case-baserede opgaver i det teoretiske læringsrum
   
 • at underviserne kan gennemføre evaluering, bedømmelse og opfølgning i forbindelse med den enkelte elevs progression og opfyldelse af mål ved overgang til hovedforløb på valgt uddannelse.

Faktaoplysninger

Materialet er udarbejdet af FastholdelsesTaskforcen i 2017.

Læs mere på fahot.dk.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.