Forskning og viden

Viden vedrørende klare mål

Denne rapport er en kortlægning af eksisterende viden om indsatser, der har en dokumenteret effekt i forhold til at realisere et eller flere af eud-reformens fire klare mål.

Formål

For at understøtte uddannelsesinstitutionernes arbejde med at indfri realiseringen af eud-reformens målsætninger har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) igangsat en kortlægning af viden om redskaber til brug for skolernes realisering af klare mål.

 

Hovedpointer

Rapporten viser, at fire overordnede temaer er gennemgående blandt de virkningsfulde indsatser. Det gælder mentoring, samarbejde mellem skole og virksomhed, relationsdannelse samt undervisningsstrategier og læringsmiljø.

Hovedpointer for hvert af de fire temaer er sammenfattet i følgende punkter:

  • Virkningsfulde mentorordninger bidrager overordnet til, at de unge trives på uddannelsesinstitutionerne og får en tryg hverdag, idet de bliver hjulpet igennem uddannelsen både fagligt og socialt samtidig med, at de føler sig anerkendt, forstået og lyttet til.
  • Forskellige former for samarbejde mellem skole og virksomhed bidrager til at styrke trivslen på erhvervsuddannelserne, idet eleverne blandt andet får afstemt forventninger til erhvervsuddannelserne og får mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdsformer på forskellige arbejdspladser.
  • Gode, tillidsfulde og anerkendende relationer er en forudsætning for, at eleverne trives på erhvervsuddannelserne.
  • Virkningsfulde undervisningsstrategier og læringsmiljøer kan bidrage til øget trivsel på erhvervsuddannelserne via meningsfuld og motiverende undervisning samt plads til elevernes medbestemmelse og autonomi.

 

Perspektivering

Generelt kan der trækkes mange tråde mellem de virkningsfulde indsatser, som kortlægningen har identificeret og eud-reformens intentioner i forhold til pædagogisk indhold og fokus.

En stor del af de centrale temaer, der fremgår af den eksisterende viden fra kortlægningen, genfindes således i eud-reformen.

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af Rambøll i 2016.

Rapporten baserer sig metodisk på en systematisk kortlægning i forhold til indsamling af viden.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.