Forskning og viden

Forskningskortlægning - pædagogisk ledelse

Rapporten indeholder en beskrivelse af, hvilke metoder, indsatser og praksisser i udøvelsen af den pædagogiske ledelse der har effekt på elevernes læring, trivsel og udvikling.

Formål

Denne rapport er udarbejdet af Rambøll og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning og præsenterer resultaterne af en systematisk kortlægning og syntese af forskning vedrørende pædagogisk ledelse

Folkeskolereformen har til formål at løfte elevernes faglige niveau, at mindske betydningen af social baggrund samt at styrke tillid og trivsel i folkeskolen. Målet med rapporten er at undersøge, hvilke metoder og indsatser inden for pædagogisk ledelse, herunder evalueringskultur, der har effekt på eller betydning for elevers læring, trivsel og udvikling.

Hovedpointer

  • Syntesen viser først og fremmest, at pædagogisk ledelse udøves mest effektivt, når skoleledere sætter fokus på og løbende udvikler skolens professionelle kapacitet.
  • Kapacitetsudviklingen kan ske gennem rekruttering og fastholdelse af fagligt dygtige og engagerede lærere og gennem afskedigelse af ukvalificerede medarbejdere, samt ved løbende opkvalificering og efteruddannelse af lærere såvel som skolelederne selv.
  • Det brede og integrerede samarbejde mellem skole, hjem og lokalsamfund er særligt afgørende, da hverken skolens eksterne samarbejde eller det interne samarbejde mellem lærerne isoleret skaber de ønskede faglige effekter for eleverne.
  • Skolelederens opretholdelse af et godt og stringent disciplinært klima i og uden for klasseværelset ses som en betingelse for udvikling af en læringskultur, der understøtter elevernes faglige progression. Samtidig viser syntesen, at elevernes faglige resultater kan styrkes, når skolelederen rykker helt tæt på læringssituationen og involverer sig i udviklingen af undervisningens indhold, metoder og praksis.
  • De positive effekter af en stærk læringskultur og undervisningspraksisser af høj kvalitet kan endvidere forstærkes, når der på skolen er en generel tilgang til og prioritering af evaluering og undervisningens løbende tilrettelæggelse, som understøttes af evalueringsaktiviteter i klasseværelset.

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af Rambøll i 2014.

Metodisk har rapportens kortlægning karakter af en systematisk forskningskortlægning.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.