Forskning og viden

Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne

De korte praktikaftaler er blevet populære blandt virksomheder, men det giver eleverne nye vilkår og udfordringer at være i praktik flere steder i kortere tid.

Evalueringen giver et indblik i, hvordan virksomheder, elever og skoler oplever de korte praktikaftaler.

Det har længe været en politisk målsætning at gøre erhvervsuddannelserne til et mere attraktivt ungdomsuddannelsestilbud og dæmme op for frafaldet fra uddannelserne, blandt andet ved at øge kvaliteten af uddannelserne og ved at skaffe flere praktikpladser til eleverne. Derfor har man indført mere fleksible og kortvarige praktikformer, som skulle gøre det mere overskueligt for virksomhederne at ansætte elever i kortere tid og dermed gøre det muligt for flere elever at gennemføre deres uddannelse med en praktikplads.

Kobling mellem skole og praktik

EVA’s evaluering sætter fokus på, hvordan de korte uddannelsesaftaler, som for mange uddannelser er i stigning og for enkelte uddannelser er den mest benyttede aftaletype, påvirker sammenhængen i elevernes praktikuddannelse, deres læring samt deres motivation og trivsel. Evalueringen tager udgangspunkt i, at tidligere undersøgelser har peget på vigtigheden af at skabe en god kobling mellem elevernes læring i skole og praktik. Det har ikke tidligere været undersøgt, hvilken rolle det spiller for kvaliteten og sammenhængen, at eleverne har forskellige uddannelsesaftaler undervejs.

Rapporten henvender sig primært til de faglige udvalg og Børne- og Undervisningsministeriet, der har det overordnede ansvar for at sikre kvaliteten på erhvervsuddannelserne. Rapporten giver desuden et godt vidensafsæt til de aktører, der i det daglige arbejder med praktikpladssøgning og oplæring i praktikken, dvs. praktikvirksomhederne og de ansvarlige for erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende arbejde.

Find rapporten på eva.dk

 

Kreditering 

Rapporten er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i 2017.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.