Forskning og viden

På rette vej

Denne rapport baserer sig på to kortlægningsundersøgelser af Erhvervsgymnasiet EUC Nord i Hjørring og Frederikshavn samt de erhvervsgymnasiale uddannelser på Erhvervsskolerne i Aars.

Formål

I rapporten beskrives nogle af de vigtigste fund ved den anden kortlægningsundersøgelse, ligesom resultater fra den første kortlægningsundersøgelse inddrages for at kunne sammenligne resultaterne.

Formålet er at kunne pege på områder, hvor de deltagende institutioner og deres erhvervsgymnasiale uddannelser har haft en positiv udvikling fra første kortlægningsundersøgelse i 2013 til denne anden kortlægningsundersøgelse i 2015. Derudover at kunne pege på både stærke og mere udfordrende områder for de deltagende erhvervsgymnasiale uddannelser, som det er vigtigt at sætte fokus på fremadrettet.

Rapporten er udformet således, at den fremadrettet kan danne grundlag for både lokale og fælles udviklingstiltag. 

 

Hovedpointer

  • I anden kortlægningsundersøgelse som blev gennemført i 2015, vurderer eleverne selv, at deres adfærd på deres ungdomsuddannelse er forbedret, og at deres tilknytning og tilhørsforhold er blevet stærkere.
  • Endvidere oplever eleverne undervisningen som mere varieret ved anden kortlægningsundersøgelse. De udtrykker, at der er bedre struktur, og at de er mere aktive og deltagende i undervisningen. Dette er systematiske og ikke tilfældige ændringer, som indikerer, at eleverne oplever læringsmiljøet og undervisningen noget bedre end ved den første kortlægning.
  • Dette er tilsvarende med lærernes vurdering af undervisningen, som også udtrykker en vis forbedring indenfor de samme områder.
  • Teamlærerne vurderer også, at motivationen og arbejdsindsatsen for de enkelte elever er blevet noget bedre, og at elevernes skolefaglige præstationer i dansk, matematik og engelsk er forbedrede.
  • Lærerne vurderer ved anden kortlægningsundersøgelse, at deres ledelse nu stiller højere krav til dem i forhold til elevernes læring.
  • Endvidere udtrykker lærerne også, at de samarbejder bedre. De vurderer ligeledes deres kompetence indenfor lærerprofessionen til at være blevet bedre i perioden fra 2013-2015.

 

Find rapporten på vbn.aau.dk

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet i 2017.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.