Forskning og viden

Teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne

Fem elementer, der styrker teamsamarbejde om undervisningen. 

EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) afdækker i undersøgelsen, hvordan team samarbejder om undervisningens indhold og elevernes læring.

Teamsamarbejde om undervisningen belyses fra to vinkler. Dels gennem en spørgeskemaundersøgelse der kortlægger omfang og indhold i teamsamarbejdet på erhvervsuddannelserne, og dels gennem underviseres og lederes perspektiver på, hvordan team kan samarbejde om undervisningen, og hvad der skal til for at understøtte samarbejdet.

Med undersøgelsen resultater peger EVA på fem elementer, som styrker teamsamarbejdet og giver et fagligt pædagogisk udbytte. Til hver af de fem elementer er gode råd. De fem elementer er:

 

1. Tydelig retning for samarbejdet

Det er vigtigt, at lederen sørger for, at teamet kender skolens mål for samarbejdet på det faglige og på det pædagogiske område. Derudover bør team og leder drøfte med hinanden, hvilken betydning skolens overordnede pædagogiske retning har for det konkrete arbejde i teamet.

 

2. Klar ansvarsfordeling mellem leder og team

Teamets leder kan blandt andet understøtte teamsamarbejdet med konkrete beskrivelser af ansvarsfordelingen mellem leder, team og evt. teamkoordinatoren. Det kan leder gøre ved at gå i dialog med teamet om deres opgaver og løbende følge op og tilbyde relevant pædagogisk sparring.

 

3. Teamet er fælles om undervisningen

Det har stor betydning, at teamet koordinerer samarbejde om undervisningen. Det giver både team og elever et overblik over, hvordan de forskellige fag hænger sammen. Teamet bør udvide samarbejdet fra primært at udveksle undervisningsmaterialer til at gøre selve udviklingen af undervisningsmaterialerne til en fælles opgave.

Lederen kan understøtte teamet ved at give pædagogisk sparring og ved at drøfte data om undervisningen og elevernes læring.

 

4. Fælles kompetenceudvikling i teamet

Teamets leder kan understøtte udbyttet af fælles kompetenceudvikling ved facilitere pædagogiske drøftelser i teamet med udgangspunkt i viden fra et kursus eller et udviklingsprojekt på skolen. Det er vigtigt, at teamet går i dialog med deres leder om, hvordan den nye viden kan bruges i de konkrete opgaver, teamet har.

 

5. Gode sociale relationer

Teamets leder kan understøtte de sociale relationer ved løbende at arbejde for at opretholde et godt socialt klima i teamet. Ligeledes kan teamet tage initiativ til aktiviteter, der styrker relationerne samt være åben over for at bruge kollegaer i teamet til feedback på egen undervisning.

 

Find rapporten

Find rapporten på eva.dk

 

Kreditering

Rapporten er udgivet af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) i 2016.

Rapporten bygger på spørgeskemaundersøgelser blandt fastansatte undervisere og ledere med personaleansvar for undervisere på erhvervsuddannelser, samt kvalitative interview med leder og undervisere i team på seks erhvervsskoler.

Plakat der illustrerer, hvordan undervisere kan skabe det gode teamsamarbejde om undervisningen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.