Forskning og viden

Viden Om - professionelle læringsfællesskaber

Professionelle læringsfællesskaber beskriver et professionelt samarbejde, der understøtter lærernes praksisnære kompetenceudvikling, og som dermed kan bidrage til forbedringer og justeringer af undervisningen.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
I denne video hører du om, hvordan professionelle læringsfællesskaber på SOSU Esbjerg bidrager til at skabe helhedsorienteret og praksisnær undervisning.

Materialer

I dette notat formidler vi forskningsbaseret viden og anden relevant litteratur om professionelle læringsfællesskaber. 

Udviklingsredskabet henvender sig til lærere og skoleledelser på erhvervsuddannelserne, som ønsker at udvikle deres samarbejde som professionelt læringsfællesskab.

Siden er opdateret 19. juli 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.