Redskab

Grundforløbsprøven

Her finder du vejledningen om fælles standard i forbindelse med grundforløbsprøven. 

Grundforløbsprøven er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag på grundforløb 2. Prøven danner grundlag for bedømmelse af eleven eller lærlingens opfyldelse af de faglige krav i faget, som eleven eller lærlingen skal opfylde forud for undervisningen i hovedforløbet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.