Redskab

Den røde tråd - et planlægningsværktøj til helhedsorienteret undervisning

Materialet 'Den røde tråd' er udarbejdet til at understøtte lærerteams i planlægning af den helhedsorienterede undervisning. Materialet består af en vejledning, teambrikker og en orienteringstavle.

Om materialet

Mange lærerteams oplever et behov for bedre overblik i planlægningen af den helhedsorienterede undervisning. For at imødekomme denne udfordring har FastholdelsesTaskforce udviklet materialet 'Den røde tråd', der ved hjælp af en vejledning, teambrikker og en orienteringstavle forsøger at danne en solid grobund for planlægningen af det helhedsorienterede forløb.   

Formålet er at udvikle en rød tråd i undervisningen via samarbejde i jeres lærerteams, hvor materialet skal medvirke til at skabe kobling mellem hvert fag og det fælles samt mellem teamrummet og undervisningsrummet.

Erfaringer fra praksis 

Pædagogisk konsulent og faglærer fra Syddansk Erhvervsskole fortæller i nedenstående film om deres anvendelse af værktøjet.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Kreditering 

Materialet er udarbejdet af FastholdelsesTaskforce, 2016.. 

Filmen er udarbejdet af Lars Thrane, pædagogisk konsulent og kokkefaglærer, og Lars Bo Smith fra Produktionsskolen Datariet. Elev på Datariet, Asger Rosengaard Lund, har stået for lyd, film og klipning.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.