Aktivitet

IT og logistik - JYSK

It spiller en central rolle i planlægning af kommende aktiviteter. It styrer den daglige drift og er nødvendig i opfølgningen på, om forretningen udvikler sig som planlagt. JYSK er vokset fra en butik til en stor koncern. Det har gjort det muligt at anskaffe og udvikle it-systemerne i takt med antallet af butikker.

Eksempel 1. E-handel og hjemmeside

 • Besøg www.JYSK.dk JYSK bruger e-mærket. Forklar betydningen af e-mærket. Overvej også, hvorfor flere kendte brands ikke bruger e-mærket på deres e-handelsløsning. Se under kundeservice på JYSK.dk
 • Hvordan gennemføres betaling ved køb, og er der mulighed for at returnere varer. Brug søgeordet betaling på JYSK.dk.
 • Forklar reglerne om indsamling af personoplysninger i forbindelse med e-handel. Se under privatlivspolitik.
 • Forklar reglerne for layout, navigation, KISS og gestaltlovene, og vis det ved at tage udgangspunkt i eksisterende sider under JYSK.dk. Tænk på design, skrift, billedbehandling, links og læg mindre vægt på, hvad der er skrevet.
 • Udarbejd en hjemmeside i skitseform. 

 

Eksempel 2. Information og kommunikation

 • Datawarehouse eller Business Warehouse eller SAP BW. Der indsamles informationer om salg og varebeholdninger fra alle butikkerne. Udarbejd i den sammenhæng et regneark, der viser udviklingen i nogle regnskabstal. Vis også udviklingen i et diagram. Vis hvordan der arbejdes med flere ark i samme fil.
 • Alle butikker er koblet op til den centrale server. Tænk på fordele og ulemper ved at have servere spredt ud i mange butikker – vedligeholdelse, sikkerhed m.v. Forklar i den sammenhæng, hvad en VPN-forbindelse har af betydning.
 • Hvordan kommunikerer butikkerne indbyrdes og med hovedkontor. Hvad kommunikerer maskinerne indbyrdes om, og hvordan kommunikerer medarbejderne – de kan have et spørgsmål om en vare eller en kampagne.
 • Automatisk genbestilling af varer kan være eksempler på, hvordan maskinerne overtager manuelt arbejde. Butikkerne i JYSK bestiller ikke selv varerne – det gør it-systemet. Forklar om konsekvenserne ved hjælp af Leavitts model.
 • JYSK har flere butikker spredt rundt i verden. Vis hvordan man ved hjælp af flere regneark kan foretage automatisk opdatering i PowerPoint – det kan være de nyeste salgsdata.
 • Der kan være en begivenhed – Golfturnering JYSK er sponsor for – som kommunikeres ud til alle butikker. Der kan være andet, der skal sendes rundt til et udvalg af butikkerne. Her kan brevfletning være et emne.
 • Opret en database med informationer om kunder, der har tilmeldt sig nyhedsbrevet. Definér relevante felter, der ønskes med i tabellerne, og hvordan der ønskes anvendt relationer mellem tabeller. Vis hvordan forespørgsler skal anvendes til at udvælge relevante kunder i et lokalområde.
 • Kort om persondataloven af hensyn til de registrerede data.
 • Hvilke generelle overvejelser bør JYSK gøre sig med hensyn til sikkerhed, og hvilke andre former for problemer med sikkerhed kan forekomme – her tænkes på indbrud i systemerne og problemer med det software, der anvendes.
 • Redegør for FAKIR modellen ved et projekt om øget anvendelse af QR-koder ved de enkelte varer. Et system, der på mobilen kan give yderligere informationer om varen, vedligeholdelse og eventuelt tilbehør.
 • Anvend Leavitts model i forbindelse med løsning af det, der kan være en mere interaktiv handelsløsning. Det kan være kunden selv sammensætter sit nye hjem med varer fra JYSK og de andre butikker i koncernen. Det kan ske på en skærm i butikken eller hjemme.

 

Øvrige eksempler på emner til caseeksamen

 • E-handel. En kundes køb udløser en undersøgelse af, hvornår varen kan leveres. Standardvarer straks. Mere specielle varer, som madrasser i specialmål, tager længere tid.
 • Butikkens forsyning med nye varer. Distribution planlægges, så alle varer i en ordre er pakket og klar samme dag, de skal læsses på lastbilen til levering
 • Kassesystem i butikken. LAN i butikken forbinder server med scannere, som aflæser stregkoder på solgte varer.
 • Netværk i butikken. LAN i butikken med lokal server, der har tilstrækkelige oplysninger til at gennemføre salget, hvis forbindelsen til hovedkontoret afbrydes.
 • Den lokale server og serveren på hovedkontoret udveksler automatisk data om salg, lagerbeholdninger med mere.
 • Udveksling af data med hovedkontoret. Sikkerhed i forbindelse med overførsel af data mellem butik og den centrale server. Her kan man også se på VPN-forbindelse, internetproblemer og lignende, set i forhold til lokal server i hver butik med opkobling til den centrale server.
 • Kørselsplanlægning. Systemer til "plukning" af varer på lageret og styring af distributionen til butikkerne.
 • ERP systemet (økonomistyring med planlægningsværktøj) er rygraden i processen, og nye systemer skal kunne arbejde sammen med ERP.
 • Integrerede systemer. SAP er leverandør af ERP systemet, og alle nye systemer skal kunne arbejde sammen med SAP, også efter en opgradering – begreberne integreret eller stand alone.
 • Udvikling af nye systemer. En udvidelse af strukturbegrebet i Leavitt's model kan diskuteres – der tænkes her på det forhold, at systemernes samarbejde er så vigtigt.
 • Salgsopfølgning. ERP systemet gør det muligt at sende informationer til butikkerne om, hvordan de ligger i forhold til budget og tilsvarende butikker.
 • Personaledisponering. System til styring af bemanding i butikken. Systemet tager højde for kommende kampagner, der kræver mange på arbejde samtidig

 

Ressourcer

Det anbefales, at lærere og elever selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på internettet.

Work in it  job.jysk.dk. Video og artikler om at arbejde med it og it-projekter i JYSK.

 

Kreditering

Udarbejdet af William Pedersen

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.