Aktivitet

It og logistik - Sanistål

Forslag til emner til informationsteknologi.

Bemærk at de nedenstående oplysninger og forslag til emner er udarbejdet i 2016. Derfor vil mange af oplysninger være forældede.

Find evt. aktuelle oplysninger på Saniståls hjemmeside om online services og supply services.

 

Sanistål indkøber og sælger værktøj, materialer og hjælpestoffer til erhvervskunder, som typisk er industri og håndværk. Salget sker ved direkte levering, via egne håndværkerbutikker og via byggemarkeder, men ikke direkte til private.

Alt dette kan kun lade sig gøre med et velfungerende it-system. Sanistål har modernisere deres grundlæggende it-system i 2018.

 

Eksempler på emner til caseeksamen

I håndværkerbutikken 2016

 • It i butikken: Kunderne - håndværkerne kan selv scanne en stregkode, der findes ved alle varer. Når de kommer til kassen kan scanneren forbindes til it systemet og fakturaen kan udskrives.
 • Der er ikke stregkode på varen, så medarbejderen i kassen finder varen frem på skærmen. Det kræver faguddannede medarbejdere, der kender alle varer. Overvej muligheden for scanner, der genkender varerne.
 • Netværksforbindelse fra butikkens kassesystem til den centrale server, hvor alle oplysninger om varen findes.
 • Fordele og ulemper ved den centrale server i forhold til server i alle butikker.
 • Genbestilling af varer – automatisk kontra medarbejders erfaring.
 • Netbutikken er åben døgnet rundt så håndværkeren kan planlægge næste dags arbejde, og hente bestilte varer på vej til kunden.
 • Kunden – vvs montøren – kan under sit besøg hos sin kunde bestille varer via en app. Butikken finder varerne frem og kører dem ud til montøren, eller butikken gør dem klar til afhentning.
 • En fabrik, der har forbrug af handsker, lim og lignende kan opstille en automat tæt på medarbejderne i fabrikshallen. Automaten er via it-netværket forbundet til Saniståls server, og Sanistål sørger for at holde automaten fyldt med varer.

 

På hovedkontoret og lageret 2016

 • Bestillinger fra alle butikker samles, holdes op mod prognoser, og planlægning går i gang.
 • Plukkeren henter varer til flere kunder samtidig. Plukkeren kan få besked om næste vare via hovedtelefoner – stemmestyret/voice picking eller via skærm.
 • Voice picking kan stilles til flere forskellige sprog.
 • Nogle varegrupper hentes automatisk af lagerkraner – det er systemet der ved præcist, hvor den ønskede vare ligger.
 • Nye systemer kræver support fra den centrale supportafdeling: Support via mail og telefon.
 • Udvikling af nye systemer med deltagelse af medarbejder fra forretningen – lager, butik og kontor. Det giver gode input til udviklerne, og efterfølgende stor viden til systemernes muligheder.

 

Uddybede eksempler til caseeksamen

Nedenstående eksempler er ikke færdige spørgsmål, men tænkt som input til udarbejdelse af eksamensopgaver. Bliv inspireret, kombiner og tilføj dine egne ideer.

 

Eksempel 1: E-handel

 • Hvad er forskellen på e-handel med private og andre virksomheder? Sammenlign relevante websider.
 • Diskuter fordele og ulemper ved at koble e-handelsplatforme sammen i ERP systemet.
 • Omni-channel – det at nå kunderne via forskellige kanaler. Diskuter hvordan it kan hjælpe Sanistål i markedsføringen.
 • Sammenlign med konkurrenters e-handelssider, og vurder forskelle på blandt andet design i forhold til forventet målgruppe.
 • Diskuter designet af en e-handelsside, hvor salget af værktøj og lignende retter sig mod fabrikker.
 • Forklar reglerne om indsamling af personoplysninger i forbindelse med e-handel. Tænk på, at en håndværker også er en person.
 • Forklar reglerne for layout, navigation, KISS og gestaltlovene, og vis det ved at tage udgangspunkt i eksisterende sider.

 

Eksempel 2: Information og kommunikation

 • Alle håndværkerbutikker er koblet til den centrale server. Diskuter fordele og ulemper ved den løsning i forhold til, at have servere spredt ud i alle butikker – vedligeholdelse, sikkerhed med videre.
 • Forklar forskellen på en almindelig opkobling i forhold til en VPN-opkobling.
 • Forklar fordele ved redundante forbindelser, der er flere opkoblinger til alle butikker.
 • Hvordan kommunikerer kasseterminalerne i butikkerne med hovedkontor, og hvad kommunikerer maskinerne om. Tænk på de informationer, der udveksles med serveren i forbindelse med et salg.
 • Websiden udskiftes hvert 3. år. Diskuter fordele og ulemper ved en totaludskiftning - dog med løbende tilpasning.
 • Forklar fordelen ved at have en Office-pakke, der kører på den centrale server. Alternativet kunne være, at programmerne ligger på alle pc’ere.
 • Diskuter fordele for medarbejderen, hvis kunden selv scanner varens stregkode på hyldeforkanten. Kan det udnyttes til at informere kunden om varen egenskaber og måske forventet genlevering af udgåede varer.
 • Hvilke generelle overvejelser bør gøres med hensyn til it-sikkerhed, og hvilke andre former for problemer med sikkerhed kan forekomme – her tænkes på indbrud i systemerne og problemer med det software, der anvendes.

 

Eksempel 3: Logistik

 • Lagersystemet styres centralt ved hjælp af stregkoder på paller, kasser og bakker. Det giver en effektiv styring af lageret. Diskuter hvordan systemet kan blive bedre til at hente de mest solgte varer frem fra hylderne – nogen kalder det kunstig intelligens.
 • Hvordan fortæller systemet plukkemedarbejderen, hvilke varer der skal sendes til hvilken butik, og hvordan ved systemet at medarbejderen har lagt varen i transportkassen og er klar til næste vare.
 • I et regneark opstilles kolonner med vareinformationer, lagerbeholdning og minimumslager. Ved hjælp af en ”hvis funktion” beregnes indkøb af varer. Overvej hvordan det kan indbygges i modellen, at nogle varer kun kan bestilles i pakker med et bestemt antal – kaldet kolli.
 • Kontakt til samarbejdspartnere – for eksempel vognmænd – kan ske enten ved direkte opkobling eller ved hjælp af EDI. Diskuter forskellen på de to metoder, og hvilke fordele og ulemper der kan være.

 

Eksempel 4: ERP og udvikling

 • Det nye ERP-system koster omkring 150 mill. kr. Diskuter hvilke overvejelser, Sanistål har gjort sig, inden investeringen er sat i gang.
 • Beskriv ved hjælp af relevante modeller, hvordan Sanistål kan styre et it-projekt, der gør det muligt for både de fysiske butikker og e-handel butikkerne, at trækker oplysninger om varerne fra samme database.
 • Ved så stort et projekt oprettes en projektorganisation. Beskriv først, hvad en projektorganisation er, og hvordan den arbejder. Derefter hvilke personprofiler du vil vælge til organisationen.
 • Det har taget flere måneder at tilpasse, udvikle og implementere det nye system. Beskriv hvilke modeller du ville anvende til styring af processen.
 • Redegør for anvendelse af en fasemodel, for eksempel FAKIR, ved et projekt om øget anvendelse af QR-koder ved de enkelte varer. Et system, der på mobilen kan give yderligere informationer om varen, vedligeholdelse og eventuelt tilbehør.
 • Redegør for FAKIR modellen ved indførelse af det nye ERP system.
 • I forbindelse med løbende vedligeholdelse af e-handelssiderne tales om sprint – forklar hvad et sprint kan være.
 • Forklar fordele ved først at implementere det nye system i en butik eller et mindre antal butikker.
 • Diskuter ved hjælp af Leavitt’s model, hvordan udfordringer med implementeringen kan takles.
 • Diskuter ved hjælp af Leavitt’s model konsekvenserne ved indførelse af automatiserede systemer til butikkens.

 

Eksempel 5: Database – big data

 • Salgsopfølgning ved hjælp af big data og kundeinterview: For eksempel analyse af, hvilke varer den enkelte håndværker køber.
 • Sanistål indsamler mange data om størrelsen af indkøb pr. kunde og sammensætningen af varer pr. indkøb. Diskuter muligheden for at give kunden et tip om tilbud på sine favoritvarer. Diskuter i den forbindelse om kunden aktivt skal tilmelde varerne, eller overlade det til Sanistål at udvælge relevante varer ud fra kundens normale indkøb.
 • Alle data ligger i samme database. Diskuter sikkerhedsudfordringerne med trafikken til og fra databasen og sikkerheden om selve databasen.
 • Big data giver mulighed for at følge, hvilke varer der søges på, og hvor mange gange den samme søger på varen. Diskuter hvordan det kan udnyttes i markedsføringen.
 • SAP har en speciel måde at læse databaser på – de kalder det SAP HANA, og det betyder de kan hente de relevante informationer meget hurtigere. Diskuter hvilke muligheder det giver ved den daglige opfølgning på aktiviteten i butikkerne.

 

Ressourcer

Det anbefales, at lærerne selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på internettet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.