Artikel

Internetkriminalitet

Læs om, hvad internetkriminalitet er og få viden om, hvilke trusler unge og voksne udsættes for.

På internettet er der opstået nye, alternative muligheder for at begå forbrydelser.

Peter Kruize, lektor og Ph.d fra Københavns Universitet, har siden 2009 fulgt udviklingen af internetkriminalitet. Med støtte fra Det Kriminalpræventive Råd har han udgivet undersøgelsen "Internetkriminalitet 2017," som er tilgængelig på dkr.dk.

Undersøgelsen er baseret på svar fra over 2000 borgere i aldersgruppen 18 til 76 år. De er alle adspurgt om, hvorvidt de inden for de seneste 12 måneder har været udsat for identitetstyveri eller anden form for internetkriminalitet.

 

Her er de vigtigste konklusioner kort opsummeret

 

  • Internet relateret kriminalitet viser vækst i 2017.

  • Betalingskortmisbrug er den mest dominerende form for internet relateret berigelseskriminalitet.

  • Antallet af ofre for identitetsmisbrug er fordoblet fra 18.653 til ca. 38.502 danske borgere mellem 2009 og 2017.

  • Risikoen for at blive offer for betalingskortmisbrug er blevet tredoblet i perioden 2009-2017.

  • Handelsbedrageri er steget igen i 2017 efter et fald i 2013 og 2014.

  • Forskudsbedrageri og afpresning er stadig sjældne fænomener.

  • Den samlede risiko for at blive offer for internetrelateret kriminalitet er markant lavere for aldersgruppen 50-74 år (3,8 %) sammenlignet med aldersgrupperne 16-29 år (6,1 %) og 30-49 år (5,8 %). Dette skyldes primært, at de 50-74-årige sjældnere udsættes for kort- og handelsbedrageri end de øvrige aldersgrupper.

  • En tredjedel af sagerne (36 %) bliver politianmeldt, og det drejer sig primært om kortmisbrug

  • To ud af tre respondenter oplever risikoen for internetkriminalitet som meget grænseoverskridende. Denne følelse bliver mere udtalt med alderen og er i gennemsnit mere udbredt hos kvinder.

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Københavns Professionshøjskole i 2019.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.