Artikel

Internetkriminialitet

Læs om, hvad internetkriminalitet er og få dermed viden om, hvilke trusler unge og voksne udsættes for.

På nettet er der skabt nye, alternative muligheder for at begå forbrydelser.

Lektor og Ph.d Peter Kruize fra Københavns Universitet har siden 2009 fulgt udviklingen af internetkriminalitet. Med støtte fra Det Kriminalpræventive Råd har han udgivet undersøgelsen: Internetkriminalitet 2017, der kan læses på dkr.dk.

Undersøgelsen bygger på svar fra over 2000 borgere i aldersgruppen 18 til 76 år. De er alle adspurgt om, hvorvidt de inden for de seneste 12 måneder har været udsat for identitetstyveri eller en anden form for internetkriminalitet.

Hovedkonklusioner kort summeret

1. internetrelateret kriminalitet viser vækst i 2017

2. betalingskortmisbrug er den dominerende form for internetrelateret

   berigelseskriminalitet.

3. Fra 2009-2017 er antallet af ofre for identitetsmisbrug fordoblet fra 18.653 til  ca. 38.502 danske borgeres identitet er blevet misbrugt.

4. i perioden 2009-2017 er offerrisikoen for betalingskort misbrug blevet tredoblet

5. Handelsbedrageri er efter et fald i 2013 og 2014 igen steget i 2017.

6. Forskudsbedrageri og afpresning er stadig sjældne fænomener.

7. Den sammenlagte risiko for at blive offer for internetrelateret kriminalitet er markant lavere for de 50-74-årige (3,8 %) end for aldersgrupperne 16-29 år (6,1 %) og 30-49 år (5,8 %). Dette skyldes hovedsagelig, at de 50-74-årige sjældnere udsættes for kort- og handelsbedrageri, end de øvrige aldersgrupper.

8. En tredjedel af sagerne (36 %) bliver politianmledt, og det drejer sig mest om kortmisbrug

9. To ud af tre respondenter oplever risikoen for internetkriminalitet som meget grænseoverskridende. Denne følelse forstærkes med alderen og optræder gennemsnitligt noget hyppigere hos kvinder.

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Københavns Professionshøjskole i 2019.

Siden er opdateret 27. juni 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.