Eksempel fra praksis

Katalog til ledelsen om brug af digitale ressourcer

Kataloget giver inspiration til ledelser, ressourcepersoner og andre med interesse for digital læring på erhvervsskoler gennem indblik i digitale ressourcers muligheder for at øge kvaliteten af undervisningen.

Brugen af digitale ressourcer i form af digitale læringsplatforme og læremidler kan skabe mere variation i undervisningen, højne elevernes engagement samt styrke videndeling og fastholdelse af lærernes arbejde, da lærerne kan tilgå hinandens materialer og blive inspireret til løbende udvikling af undervisningen.

 

Fem veje til kvalitet i undervisningen med digitale ressourcer

1. Etablér digitale strategiske sigtepunkter koblet til det pædagogisk-didaktiske grundlag

2. Udvikl lærernes didaktiske digitale kompetencer

3. Brug ressourcepersoner til den digitale udvikling af undervisningen

4. Brug digitale værktøjer til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis

5. Understøt digital videndeling, kommunikation og samarbejde.

De fem veje uddybes i kataloget, hvor der løbende vil være eksempler på, hvordan udvalgte erhvervsskoler anvender digitale ressourcer til at øge kvaliteten i undervisningen.

Til kataloget er der udarbejdet en infografik, der illustrerer de fem veje: Hent infografik

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Rambøll og Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Københavns Professionshøjskole, på opdrag fra Børne- og Undervisningsministeriet i 2019.

Ud over filmene er der udviklet en række andre inspirationsmateriale samt en undersøgelse af anvendelsen af digitale platforme og læremidler. Find de øvrige materialer:

Inspirationsfilm

Gode råd til inspiration

Undersøgelse 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.