Forløb

Undervisningsforløb i iværksætteri på erhvervsuddannelserne

Undervisningsmaterialet fra Fonden for Entreprenørskab er på 10 kapitler, og tager udgangspunkt i et kort innovationsforløb med efterfølgende virksomhedsopstart. Materialet kan anvendes på såvel GF1, GF2 og hovedforløb.  

Nederst på denne side finder du tre videoer, der præsenterer materialet og giver gode råd til, hvordan det kan bruges i undervisningen.

 

Om materialet

Der er i materialet angivet særskilte anbefalinger for anvendelse i grundforløbet. I hovedforløbet anbefales det, at der tages udgangspunkt i fagenes egne karakteristika og fagmål, og at eleverne i højere grad sætter egen faglighed i relation til iværksætteri.

Til underviseren er der grundig introduktion til hvert kapitel, der indledes med kapitlets formål, læringsmål, output for kapitlet, oversigt over øvelser, samt tidsangivelse.

Ud fra den idé, som eleverne kommer frem til i kapitel 1, vil de i resten af forløbet komme igennem overvejelser om kunder og konkurrenter, om ressourcer og netværk, og om de reelle skridt til virksomhedsetablering.  Eleverne kommer samtidig til at arbejde med både faglige kompetencer i forbindelse med valg af produkt og personlige kompetencer i forbindelse med virksomhedsovervejelserne.   

 

Kom godt i gang

De tre nedenstående videoer er tænkt som støtte og vejledning i underviserens planlægning af undervisningen.

© Fonden for Entreprenørskab

Introduktion til materialet

I følge hovedbekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne skal eleverne erhverve sig forudsætninger for at etablere egen virksomhed. Og mange unge har en drøm om at starte egen virksomhed. Men for mange skoler er det svært at få hul på emnet iværksætteri. 
Beate Laubel Boysen, uddannelseskonsulent og projektleder, fortæller i videoen, hvordan materialet kan bidrage til arbejdet med iværksætteri i undervisningen inden for de brancher, eleverne uddannelser sig til.  

 

© Fonden for Entreprenørskab

Materialets opbygning

Regionsleder Dennis Cristensen fortæller, hvordan du som underviser kan komme i gang med at bruge materialet.
Materialets overordnede mål :

  • Eleverne opnår viden om discipliner i iværksætteri
  • Eleverne kan identificere områderne i en forretningsmodel
  • Eleverne kan bruge egne ideer som grundlag for iværksætteri
  • Eleverne opnår viden om muligheder og begrænsninger i deres ressourcer

 

© Fonden for Entreprenørskab

Formål, output og underviserrolle

Forløbet er designet sådan, at hvert kapitel er en nødvendig del af det samlede undervisningsforløb. Hvert kapitel har et output, som det efterfølgende kapitel er baseret på.
Underviserens rolle er en blanding af at være traditionel underviser og at være facilitator, sådan at eleverne får:

  • kendskab til modeller
  • erfaring med at bruge modeller
  • en øvebane til at prøve sig frem og selv søge viden
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.