Konferencer og møder

2. runde af virtuelle sparringsmøder på eud under COVID-19

Eud-læringskonsulenterne inviterer hermed ledelser/koordinatorer/ressourcepersoner/undervisere på erhvervsuddannelserne til 2. runde af virtuelle sparringsmøder om nødundervisning og delvis genåbning under COVID-19.

De virtuelle sparringsmøder er et forum, hvor deltagerne indbyrdes har mulighed for både at videndele og drøfte gode løsninger på de udfordringer, skolerne har i forbindelse med COVID-19 inden for følgende områder:

  • Elevinddragelse, elevråd og elevtrivsel under COVID-19
  • Forebyggelse af frafald under og efter COVID-19

Sparringsmøderne skal ses som et supplement til Børne- og Undervisningsministeriets øvrige beredskab, herunder Corona-hotline, spørgsmål-svar siden på UVM.dk samt diverse materialer på EMU om tilrettelæggelse af virtuel undervisning i den nuværende situation. Derudover vil møderne også give BUVM yderligere viden om skolernes aktuelle udfordringer, hvilket kan bruges i ministeriets videre arbejde med at hjælpe skolerne bedst muligt i den nuværende situation. De virtuelle møder foregår via Skype.

Forebyggelse af frafald under og efter COVID-19

  • Skolernes arbejde med at fastholde elever under COVID-19
  • Forebyggelse af frafald i perioden med nødundervisning og delvis genåbning

Tid: Torsdag den 4. juni kl. 9.00 - 10.30. 
Tilmelding

Elevinddragelse, elevråd og elevtrivsel under COVID-19

  • STUK præsenterer pointer om elevråd, elevinddragelse og trivsel
  • Praksiseksempel om inddragelse af elevperspektivet under COVID-19
  • Sparringsrunde om elevinddragelse under og efter COVID-19

Tid: Torsdag den 4. juni kl. 14.00 – 15.30
Tilmelding

Tilmeldingsfrist er fredag den 29. maj kl. 12.00. Deltagerne vil herefter modtage både en bekræftelsesmail samt en indkaldelse i Outlook til Skype-mødet. 

Hvis du har spørgsmål vedr. mødet, er du velkommen til at kontakte Louise.Houbak@stukuvm.dk +45 24 67 43 58 eller Jens.Mariager@stukuvm.dk tlf.: +45 20 17 05 63.

Siden er opdateret 20. juni 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.