Redskab

Inspiration til arbejdet med specialpædagogisk støtte

Skab bedre rammer for den specialpædagogiske støtte (SPS) og gør SPS til en fælles strategisk opgave på din skole.

SPS skal sikre, at elever kan uddanne sig på lige fod med andre, selv om de har en funktionsnedsættelse som fx ordblindhed, angst eller ADHD.

Inspirationsmaterialet er målrettet ledere på ungdomsuddannelserne og andre med interesse for specialpædagogisk støtte. Folderen giver inspiration til, hvordan I som ledere på ungdomsuddannelser, kan skabe bedre rammer for den specialpædagogiske støtte og sætte SPS på dagsordenen som en fælles strategisk opgave for skolen.

 

Læs blandt andet om:

  • Behovet for specialpædagogisk støtte,
  • Hvilke grupper af elever, der kan modtage SPS
  • Hvad det betyder for eleverne at modtage SPS.

I materialet findes også refleksionsspørgsmål, der kan bidrage til at drøfte og kvalificere rammerne for SPS på jeres skole.

 

Find materialet

Link til materialet "Bedre skolegang med specialpædagogisk støtte" på spsu.dk

 

Grundlaget for inspirationsmaterialet

Inspirationsmaterialet sammenfatter hovedpointer fra tre udgivelser, der alle er del af en virkningsevaluering af specialpædagogisk støtte (SPS) på ungdomsuddannelserne, og som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i perioden 2018 til 2021 for Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Special-pædagogisk Støtte under Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). De tre udgivelser er:

 

Evaluering af specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne (EVA, 2019). Rapporten er registerbaseret og bygger på oplysninger fra det administrative SPS-system koblet til relevante registre i Danmarks Statistik og Styrelsen for It og Læring. Datagrundlaget består af elever, der har påbegyndt en ungdomsuddannelse (stx, htx, hhx, hf eller eud) i perioden 2008 til 2017.

De fagprofessionelles perspektiver på SPS (EVA, 2019). Rapporten er baseret på gruppeinterviews med fag-professionelle, der er involveret i det specialpædagogiske arbejde på otte uddannelsesinstitutioner.

Elevperspektiver på den specialpædagogiske støtte på ungdomsuddannelserne (EVA, 2019). Notatet baserer sig på 28 interviews med elever på tværs af hf, stx og eud.

 

Læs mere

Spsu.dk er Børne- og Undervisningsministeriets site om specialpædagogisk støtte

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.