Inspirationsmateriale til undervisning

Vis linket på denne side findes inspirationsmateriale til naturfagsundervisning med fokus på at koble grundfaget med den uddannelse, som eleverne har valgt.

Materialet skal give inspiration til helhedsorienteret og praksisrelateret undervisning, undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning som redskab til at differentiere, samt redskaber til at understøtte dialogen med eleverne i evalueringsarbejdet. 

 

Materialets indhold

Materialet indeholder følgende konkrete elementer:

  • Refleksionsspørgsmål til teamdrøftelse om helhedsorienteret naturfagsundervisning
  • Opgave om differentiering ved hjælp af undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
  • Opgave og øvelse om hverdagsforestillinger og grubletegninger
  • Et eksempel på en naturfagslærers arbejde med afprøvning af grubletegninger i undervisningen
  • Refleksionsøvelse om formativ feedback og undervisningsprincipper i naturfag
  • Øvelse i anvendelse af produktive spørgsmål
  • Lydspor: En naturfagslærer fortæller om sin første afprøvning med undersøgelsesbaseret undervisning
  • Lydspor: En naturfagslærer fortæller om sin afprøvning af helhedsorienteret undervisning

 

Find materialet

Det samlede materiale findes på cfu.via.dk

 

Kreditering

Materialet er udviklet af lektor Mie Majlund Mikkelsen og pædagogisk konsulent Line Stald fra VIA University College.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.